การท่องเที่ยว

นาขั้นบันไดมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ

นาขั้นบันไดของชาวฮั่น ที่ภูเขาเหนือเมืองหยวนหยางในตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เป็นนาขั้นบันไดที่มีขนาดกว้างใหญ่ เรียงรายกันอย่างสวยงาม และอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 2,000 เมตร ได้รับการรับรองจากยูเนสโกว่าเป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ

แต่เดิมที่แห่งนี้เคยเป็นภูเขาสูงชัน และเมื่อบรรพบุรุษชาวฮั่นย้ายมาอยู่ที่ภูเขาสูงชันแห่งนี้เมื่อ 2,500 ปีมาแล้ว และได้เปลี่ยนที่ดินเป็นนาข้าวขั้นบันได ทำให้พวกเขาสามารถปลูกข้าวเพื่อเลี้ยงชีพได้ และด้วยความคิดสร้างสรรค์ของชาวฮั่นทำให้ภูเขาลูกนี้ไม่เพียงแต่เป็นที่ดินที่สมบูรณ์เท่านั้น แต่ยังกลายเป็นงานศิลปะที่น่าอัศจรรย์ใจอีกด้วย

โดยนาขั้นบันไดแห่งนี้สามารถผลิตข้าวได้มากพอสำหรับประชาชนหลายแสนคน และจะมีการปลูกข้าวเพียงปีละครั้งในเดือนมีนาคมถึงพฤศจิกายนของทุกปีเท่านั้น

นาขั้นบันได

นาชั้นบันได1

นาชั้นบันได2

นาขั้นบันได