การท่องเที่ยว

น้ำตกทีลอซูน้ำตกที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 ของเอเชียหนึ่งในเก้าตะวัน ตามโครงการมหัศจรรย์เมืองไทย 12 เดือน 7 ดาว 9 ตะวัน

น้ำตกทีลอซู เป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 ของเอเชีย เป็นหนึ่งในเก้าตะวัน ตามโครงการมหัศจรรย์เมืองไทย 12 เดือน 7 ดาว 9 ตะวัน ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก ซึ่งเป็นป่าอนุรักษ์เพื่อการสงวน และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีพื้นที่ประมาณ 1,619,280 ไร่ น้ำตกทีลอซูถูกค้นพบโดยพรานชาวกะเหรี่ยงที่เข้ามาล่าสัตว์ ทีลอซู จึงเป็นภาษากะเหรี่ยงที่แปลว่า น้ำตกดำ เป็นน้ำตกภูเขาหินปูนขนาดใหญ่ กว้างประมาณ 500 เมตรและสูงถึง 300 เมตร ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าดงดิบขนาดใหญ่และสมบูรณ์ น้ำตก ทีลอซูเป็นน้ำตกที่มีน้ำไหลแรงตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน น้ำตกจะมีความสวยงามมากที่สุด เมื่อสายน้ำตกกระทบชั้นหินลดหลั่นกันลงมาเกิดเป็นละอองน้ำเมื่อต้องแสงแดด ทำให้เกิดเป็นรุ้งกินน้ำที่สวยงาม ซึ่งถือเป็นจุดเด่นของน้ำตกที่ลอซู เมื่อภาพความสวยงามของน้ำตกทีลอซูถูกเผยแพร่ออกไปเป็นที่ปรากฏสู่สายตานักท่องเที่ยว น้ำตกทีลอซูก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวอย่างมากมาย แม้ว่าการเดินทางเข้ามานั้นจะยากลำบาก รถไม่สามารถเข้าถึงตัวน้ำตก จะต้องใช้แพไม้ไผ่ล่องมาตามน้ำแล้วต้องเดินเท้าในป่าดงดิบอีกเป็นระยะทางกว่า 12 กิโลเมตร แต่ด้วยชื่อเสียงที่โด่งดัง ของน้ำตกทีลอซู จึงทำให้มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลกันเข้ามาอย่างมากมาย ต่อมาจึงได้มีการตัดถนนเข้าไปที่น้ำตกทำให้การเดินทางสะดวกยิ่งขึ้น แต่เส้นทางนี้จะถูกปิดในช่วงหน้าฝน เพื่อเป็นการรักษาสภาพของเส้นทาง ในปัจจุบัน น้ำตกทีลอซูอาจจะไม่สวยงามเท่ากับตอนที่ค้นพบครั้งแรกเนื่องจาก ได้เคยเกิดการถล่มของหน้าผาเนื่องจากฝนตกหนักเป็นเวลานาน ถึง 2 ครั้ง แต่ความสวยงามของน้ำตกที่ยังเหลืออยู่ ก็ยังคงเป็นที่เล่าขานของนักท่องเที่ยวที่ได้มาสัมผัส และยังคงรักษาความเป็นธรรมชาติได้อย่างดีเยี่ยม เนื่องจาก น้ำตกทีลอซู ตั้งอยู่ในบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จึงมีกฎระเบียบเคร่งครัดในการเดินทางเข้าไป โดยไม่สามารถน้ำ อาหาร เครื่องดื่ม ขนมต่างๆ หรือขวดน้ำเข้าไปได้ ดังนั้นน้ำตกทีลอซูจึงไม่มีขยะที่เกิดจากฝีมือมนุษย์

Leave a Reply