การท่องเที่ยว

น้ำตกโตนงาช้างน้ำตกที่สวยที่สุดของภาคใต้

น้ำตกโตนงาช้าง เป็นน้ำตกที่ได้รับการยอมรับว่าสวยที่สุดของภาคใต้ ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้างของจังหวัดสงขลา เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามและมีชื่อ เสียงมาก แห่งหนึ่งของภาคใต้และของจังหวัดสงขลา น้ำตกโตนงาช้าง เป็นน้ำตกที่มีทั้งหมด 7 ชั้น ซึ่งแต่ละชั้นจะมีชื่อเรียกแตกต่างกัน ได้แก่น้ำตกโตนงาช้าง

ชั้นที่ 1 โตนบ้า เป็นเพียงแค่สายน้ำไหล มีโขดหิน เล็กๆ และไม่มีแอ่งน้ำ จึงไม่เหมาะแก่การลงเล่นน้ำเท่าไหร่นัก

ชั้นที่ 2 โตนปลิว ชั้นนี้จะเป็นแอ่งน้ำ และมีน้ำไหลจากหน้าผาสูงชันพอประมาณ สูงประมาณ 20 เมตร โดยที่น้ำจะไหลเป็น 2 สายมาบรรจบกันที่แอ่ง เหมาะแก่การลงเล่นน้ำมากที่สุด

ชั้นที่ 3 โตนงาช้าง เป็นชั้นที่มีทางขึ้นค่อนข้างชัน แต่หากเดินทางมาที่นี่ต้องไม่พลาดขึ้นไปชมชั้นนี้ เพราะเป็นชั้นที่มีน้ำตกที่สวยงาม และมีโขดหินที่ทำให้สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ด้านล่างได้อย่างชัดเจน

ชั้นที่ 4 โตนดำ อยู่ที่ระดับความสูง 700 เมตร

ชั้นที่ 5 โตนน้ำปล่อย อยู่ที่ระดับความสูง 1,050 เมตร

ชั้นที่ 6 โตนฤาษีคอยบ่อ อยู่ที่ระดับความสูง 1,300 เมตร

ชั้นที่ 7 โตนเหม็ดชุน อยู่ที่ระดับความสูง 1,550 เมตร

นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้สนุกสนานไปกับการเที่ยวชมความงดงามของน้ำตกแล้วยังสามารถท่องเที่ยวไปตามเส้นทางเดินป่าที่ทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ามี ไว้ให้นักท่องเที่ยวที่รักการผจญภัยให้เข้าถึงธรรมชาติอย่างใกล้ชิดอีกด้วยค่ะ