สิ่งแวดล้อม

ภาวะโลกร้อนน้ำแข็งขั้วโลกละลายทำให้น้ำท่วมโลก

อุณหภูมิ ของผิวโลกปัจุบันเพิ่มขึ้นเกือบ 1 องศาเซลเซียส หลายคนอาจคิดว่าโลกร้อนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเท่านั้น ไม่น่ามีผลกระทบมากมาย แต่ในความเป็นจริงแล้วโลกประกอบด้วยพื้นดินเพียง 1 ส่วน และพื้นน้ำ อีก 3 ส่วน ซึ่งแผ่นดินจะร้อนกว่าพื้นน้ำ ดังนั้นถ้าโลกร้อนขึ้น 1 องศาได้นั้น แสดงว่าแผ่นดินจะต้องร้อนกว่าพื้นน้ำถึง 4 เท่า และการที่แผ่นดินและพื้นน้ำมีความร้อนแตกต่างกันมากๆจะส่งผลให้เกิดลมพัดจากทะเลเข้าหาฝั่งรุนแรงขึ้น จนเกิดเป็นพายุ หรือ มรสุม ต่างๆขึ้น

การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเพียงแค่ 2 องศาเซลเซียสจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่ทางย้อนกลับได้ เช่น การละลายของน้ำแข็งที่ขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ ซึ่งต้องใช้เวลากว่าล้านปีในการกลับคืนสู่สภาพเดิมโดยระบบการจัดการของโลก

พื้นผิวของน้ำแข็งขั้วโลก ทำหน้าที่สะท้อนรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์กลับสู่บรรยากาศได้ถึง 90 % แต่ในขณะเดียวกันน้ำทะเลก็สามารถดูดความร้อนจากดวงอาทิตย์ได้ถึง 90% เช่นกัน ซึ่งถ้าโลกมีผิวน้ำแข็งน้อยเท่าไหร่โลกก็ยิ่งร้อนขึ้นมากเท่านั้น

น้ำแข็งขั้วโลกเหนือจะละลายได้เร็วกว่าน้ำแข็งขั้วโลกใต้เนื่องจาก น้ำแข็งขั้วโลกเหนือเป็นเพียงแผ่นน้ำแข็งที่ลอยอยู่เหนือมหาสมุทรอาร์คติก เมื่อน้ำทะเลอุ่นขึ้นน้ำแข็งก็ละลายเร็วขึ้น และหากน้ำแข็งขั้วโลกเหนือละลายหมด จะทำให้น้ำทะเลสูงขึ้นกว่า 60 เซนติเมตร น้ำทะเลจะคุกคามบริเวณชายฝั่งทั่วโลก ประชาชนในทวีปเอเชียกว่า 100 ล้านคนจะประสบกับปัญหาน้ำท่วม ไร้ที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะในประเทศ อินเดีย ศรีลังกา ปากีสถาน บังคลาเทศ พม่า เวียดนาม ไทย ไปจนถึงจีนและญี่ปุ่น

Leave a Reply