สุขภาพ

ประจำเดือนที่มาไม่ปกติและการปวดท้องประจำเดือนที่ไม่ปกติ

ประจำเดือนไม่ปกติ

การมีเลือดประจำเดือนไม่สม่ำเสมอ

การมีเลือดที่ออกมาจากโพรงมดลูกผิดปกติในช่วงระหว่างรอบเดือน หรือระยะเวลาการมีรอบเดือนปริมาณเลือดมากโดยหาสาเหตุไม่ได้

พบเมื่อเริ่มมีรอบเดือน 1-2 ปี เนื่องจากสมองส่วนไฮโปธาลามัส ต่อมใต้สมองส่วนหน้า และรังไข่ ยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ และพบมากในช่วงก่อนหมดประจำเดือน เนื่องจากรังไข่ไม่ตอบสนองต่อการกระตุ้นของฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า

ประจำเดือนนานๆมาครั้ง

สาเหตุที่นานๆมาครั้งเพราะมีเอสโตรเจนมาก ไม่มีโปรเจสเตอโรน หรือถ้าเยื่อบุโพรงมดลูกได้รับการกระตุ้นจากโปรเจนเตอโรนนานกว่าปกติ (คอร์ปัสลูเตียม) ไม่ฝ่อ จะมีเลือดออกมามากและนาน

การปวดประจำเดือนที่ไม่ปกติ

คือการปวดอุ้งเชิงกราน ปวดบริเวณหลัง ปวดขาทั้งสองข้าง ปวดท้องน้อย หรือปวดมนช่องเชิงกราน เนื่องจากมีความผิดปกติของอวัยวะสืบพันธุ์ภายใน ส่วนใหญ่พบในสตรีที่มีอายุมากกว่า 35 ปี เนื่องจากการคั่งของเลือดในกล้ามเนื้อมดลูก หรือกล้ามเนื้อมดลูกบีบตัวแรง จากการมีก้อนเนื้องอกในโพรงมดลูก และมดลูกต้องการขับก้อนเนื้องอกออกมาจากโพรงมดลูก หรือปากมดลูกตีบตัน จากการอักเสบของอวัยวะสืบพันธุ์ภายใน มักปวดก่อนเริ่มมีรอบเดือนประมาณ 1 สัปดาห์ การปวดจะมีมากขึ้นตอนมีประจำเดือน

Leave a Reply