การศึกษา

ประวัติของยารักษาโรคที่ใช้ควบคุมจุลินทรีย์ หรือยาปฏิชีวนะ

ยารักษาโรคเป็นสารเคมีที่ใช้ในการรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อจุลินทรีย์ หรือโรคที่เกิดจากการเพิ่มจำนวนของเซลล์ สารนี้อาจสังเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ หรืออาจได้จากจุลินทรีย์หรือพืช หรือสัตว์ ซึ่งสารที่ได้จากธรรมชาติอาจเรียกว่า สารปฏิชีวนะ (antibiotics)

ประวัติยารักษาโรค

ยารักษาโรคที่ใช้กันมานานแล้วและได้จากธรรมชาติ ได้แก่ ยาควินิน (quinine) ได้จากเปลือกของต้นซิงโคนา ใช้รักษาโรคมาลาเรีย มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1630 นอกจากนี้ยังมียาที่เป็นสารประกอบของสารหนู คือ ซัลวาร์แซน(Salvarsan) ใช้รักษาโรคซิฟิลิส ซึ่งสังเคราะห์ขึ้น โดย พอล เออร์ลิซ (Paul Ehrlich) ในปี ค.ศ. 1910 เป็นยาจะเพาะที่ใช้รักษาโรคโดยไม่เกิดอันตรายมากกับผู้ป่วย หลังจากนั้นมีการสังเคราะห์ยากลุ่ม ซัลโฟนาไมด์ (sulfonamind) โดยโดแมกด์ (Domagk) ในปี ค.ศ. 1935 ซึ่งมีประสิทธิภาพทำลายจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคได้หลายชนิด ยาในกลุ่มนี้ตัวแรกที่สังเคราะห์ได้ คือ ซัลฟานิลาไมด์ (sulfanilamind) หลังจากนี้มีการสังเคราะห์ยาตัวอื่นเพิ่มขึ้น เช่น ซัลฟาไดอะซีน (sulfadiazine) ซัลฟาเมอราซีน (sulfamerrazine) ซึ่งให้ผลในการรักษาโรคที่เกิดจากแบคทีเรียได้ดี และเป็นพิษต่อผู้ใช้น้อยที่สุด

ยาในกลุ่มซัลโฟนาไมด์ ใช้รักษาโรคที่เกิดจากเชื้อเมนิงโกค็อกไค (meningococci) ซิกเกลลา (Shigella) โรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากเชื้อสเตรปโตค็อกไค และสแตฟฟิโลค็อกไค และโรคติดเชื้อในระบบปัสสาวะที่เกิดจากจุลินทรีย์แกรมลบ นอกจากนี้ยังป้องกันการเกิดไข้รูมาติก (rheumatic fever) เยื่อบุหัวใจอักเสบ โรคติดเชื้อในบาดแผล และการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ

สารปฏิชีวนะ (Antibiotics) เป็นยารักษาโรคที่ได้จากสิ่งมีชีวิต ซึ่งหมายถึงผลผลิตที่ได้จากเมทาบอลิซึมของจุลินทรีย์ชนิดหนึ่ง และมีผลในการทำลาย หรือยับยั้งจุลินทรีย์ชนิดอื่นโดยใช้ในปริมาณเล็กน้อยเท่านั้น

คำว่า แอนติไบโอซิส (Antibiosis) ใช้ครั้งแรกโดย วูลลีมีน (Vuilemin) ในปี ค.ศ. 1889 ซึ่งครั้งนั้นหมายถึง การที่สิ่งมีชีวิตหนึ่งทำลายสิ่งมีชีวิตอื่นเพื่อให้ตนเองดำรงชีพอยู่ได้ ในปัจจุบัน คำว่า แอนติไบโอติก (Antibiotic) ที่ตั้งขึ้นโดยแวคสแมน (Waksman) ในปี ค.ศ. 1945 หมายถึง สารเคมีที่ได้จากจุลินทรีย์ในปริมาณเล็กน้อย และมีฤทธิ์ต่อต้านจุลินทรีย์อื่น

ฤทธิ์ของสารปฏิชีวนะเป็นที่รู้จักมานานแล้ว เช่น ชาวจีนโบราณใช้ก้อนถั่วเหลือง (soybean curd) ที่มีเชื้อราในการรักษาฝี และการติดเชื้อที่เท้า โดยสวมรองเท้าที่มีเชื้อรา

Leave a Reply