การศึกษา

ประวัติศาสดาศาสนาอิสลาม

ศาสนาอิสลาม ถือเป็นศาสนาที่มีความสำคัญศาสนาหนึ่งของโลกเลยทีเดียว เป็นศาสนาที่คนไทยส่วนหนึ่ง โดยเฉพาะภาคใต้ก็นับถือ ศาสนาอิสลามถือกำเนิดที่นครมักกะห์ หรือนครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ซึ่งศาสดาของศาสนาอิสลามก็คือ นบีมุฮัมมัดนบีมุฮัมมัด

นบีมุฮัมมัด ท่านเกิดที่นครมักกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ในปี ค.ศ. 570 เป็นบุตรของอับดุลเลาะห์ และนางอามีนะฮ์ ท่านได้แต่งงานกับนางคอดิยะห์ ซึ่งเป็นเจ้าของกิจการค้าขายในนครมักกะห์ แต่เนื่องจากท่านนีมุฮัมมัด เป็นผู้ที่ฝักใฝ่ในศาสนา ท่านจึงมักไปบำเพ็ญสมาธิที่ถ้ำฮิรอฮ์ บนเขานูร์ อยู่เป็นประจำ จนกระทั่งในคืนหนึ่งของเดือนรอมฎอน กาเบบรียลทูตของพระเจ้า ได้นำโองการของอัลเลาะห์มาประทานแก่นบีมูฮัมมัด ท่านจึงได้นำคำสอนเหล่านี้มาเผยแผ่ เริ่มจากญาติและคนใกล้ชิด เป็นเวลา 3 ปี จากนั้นจึงได้เผยแผ่และประกาศศาสนาอย่างเปิดเผยต่อสาธารณะชน จนเกิดเป็นศาสนาอิสลามขึ้น ท่านนบีมุฮัมมัด ได้เผยแผ่ศาสนาเป็นเวลาทั้งสิ้น 23 ปี และได้เสียชีวิตลงเมื่ออายุได้ 63 ปี

Leave a Reply