พัฒนาจิตใจ

ประโยชน์ของฌานที่เกิดขึ้นเมื่อฝึกปฏิบัติสมาธิจนสำเร็จขั้นฌาน

เมื่อเราเริ่มสมาธิ ฌานก็เริ่มเป็นเงาตามตัว ก็คือ บุคคลเริ่มทำสมาธิจนเป็นฌานโดยการหล่อหลอมความเป็นฌาน แหล่งให้เกิดฌานตามลำดับ ประโยชน์ของฌาน คือ ความสุขสบาย ระดับแห่งความสุขสบายนั้นได้หล่อเลี้ยงน้ำใจของผู้ที่ประสบและได้ลิ้มรส ฌานที่เกิดขึ้นนั้นมีขั้นตอน ระดับที่เกิดขึ้นจากพลังจิตที่ได้สะสมมา เมื่อบุคคลพบฌาน หมายถึงความเป็นหนึ่ง ความละเอียด ความซาบซึ้ง เป็นต้น จะมีความลึกซึ้งตามลำดับ เมื่อเป็นเช่นนี้จึงต้องทำให้มาก เจริญให้มาก ความเป็นฌานนี้จะกลับกลายมาเป็นพลังให้แก่ใจ ประโยชน์หลายประการก็เกิดขึ้น

1.       การอยู่พักเป็นวิหารธรรม หมายถึง การดำรงความสุขสุดยอดนั้นไว้อยู่ที่ใจของเขาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน จิตเขาก็จะมีความสุขสบายจึงเป็นประโยชน์ที่ชลออ หรือลดระดับความโมโห ฉุนเฉียว หรือขณะทำกิจกรรมต่างๆ เขาก็อาจจะตัดสินใจไม่ผลีผลาม และความเป็นงานจะราบรื่นคลายความวิตกกังวล เนื่องจากเขามีเวลา มีฌานอยู่ในใจของเขาเป็นระยะๆนานบ้าง ไม่นานบ้าง แต่เมื่อเขามีวิหารธรรม ก็จะมีการปลดเปลื้องไปในตัวของมันเอง

2.       การแสดงความสามารถ ความสามารถของผู้มีฌาน การดำเนินงานแม้ 3 วัน 3 คืน เขาจะไม่เกิดความล้าของสมอง ทั้งร่างกายและจิตใจ เพราะอะไร ฌานยังอยู่ในใจเขา จึงทำให้ไม่เสียกำลังมากในเวลาทำงานนั้น ความสามารถของฌานยังยั้งความคิดของผู้อื่นได้แบบน่าอัศจรรย์ และเป็นยับยั้งที่มีประสิทธิภาพมากกว่า

ดังนั้น ฌานที่บุคคลรวบรวมกำลังฌาน มุ่งสู่จุดแห่งความสุขสบาย ใช้ความขยันหมั่นเพียงเพ่งเล็งตรงลงไปสู่จุดที่กำหนด ด้วยการทุ่มเทกำลัง วางแผนงานระบบต่างๆให้แก่ตนจนจิตเข้าสู่ภวังค์อย่างคล่องแคล่ว อาจสามารถจะก้าวเข้าไปสู่จุดละเอียดแห่งฌานตามลำดับ จนถึงจุดที่สุดบรรลุเป้าหมาย คือ รูปฌานและอรูปฌาน นี้คือความหวังของผู้บำเพ็ญฌานทุกคน บุคคลเมื่อเดินทางมาทางฌานนี้แล้ว ย่อมจะได้เห็นสิ่งแปลกประหลาดนานัปการ เช่นการแสดงพลังจิต การแสดงไสยศาสตร์ การทำบางสิ่งบางอย่างที่ลึกลับให้สำเร็จ กลับมามีจิตอหังการ หลงสิ่งยั่วยวนทำให้เกิดความมักใหญ่ใฝ่สูง เป็นจุดแห่งความเสื่อมโทรมของฌานนี้ ก็อาจจะเกิดขึ้นแก่บางคนเป็นต้น

Leave a Reply