การศึกษา

ปะการังเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทสัตว์ไม่ใช่พืช

ปะการัง เราเชื่อว่าทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้ว แต่มีหลายคนที่เข้าใจผิดคิดว่าปะการังนั้นเป็นพืชในทะเล แต่ความจริงแล้วปะการังเป็นสัตว์ทะเลที่มีขนาดเล็ก และไม่มีกระดูกสันหลังปะการัง แต่โครงสร้างแข็งที่เราเห็นนั้นเป็นโครงสร้างที่เกิดจากหินปูนที่ปะการังสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย และใน 1 ก้อนนั้นก็ยังมีตัวปะการังอยู่จำนวนมากอีกด้วย และต้องใช้เวลาสร้างนานหลายร้อยปีกว่าจะได้โครงสร้างหินปูนขนาดใหญ่ และจนเกิดเป็นแนวปะการัง ซึ่งมีความสำคัญต่อระบบนิเวศเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นที่อยู่อาศัย และแหล่งอาหารกับสัตว์ทะเลน้อยใหญ่

ส่วนอาหารที่ปะการังใช้ดำรงชีพนั้น ก็จะเป็นพวกแพลงตอนขนาดเล็ก และส่วนหนึ่งก็ได้มาจากสารอาหารที่สาหร่ายสร้างขึ้น และหากสังเกตตามผิวหินปูนปะการัง จะเห็นช่องที่เป็นที่ฝังตัวของตัวปะการัง ซึ่งอาจจะเป็นช่องเล็กๆ เพียง 1 มิลลิเมตร จนใหญ่ขนาด 2-3 เซนติเมตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของปะการัง ลักษณะช่องอาจจะเป็นช่องกลมๆ รีๆ เป็นเหลี่ยม หรืออาจเป็นร่องยาวๆก็ได้