สุขภาพ

ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากธาตุน้ำผิดปกติในช่วงฤดูหนาว

ธาตุน้ำในร่างกายมีทั้งหมด 12 ประการ คือ น้ำดี เสลด น้ำหนอง น้ำเลือด น้ำเหงื่อ น้ำตา มันข้น มันเหลว น้ำลาย น้ำมูก น้ำไขข้อ น้ำปัสสาวะหรือน้ำมูตร ทั้ง 12 ประการนี้แบ่งการควบคุมสำคัญเป็น 3 จุด คือ

ศอเสมหะ อุระเสมหะ และคูถเสมหะ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1 ศอเสมหะ หมายถึง ธาตุน้ำตั้งแต่ช่วงคอขึ้นไปจนถึงศีรษะ มักเกี่ยวกับเสลด น้ำมูก หรือการทำงานของต่อมต่างๆ ที่ผลิตเมือก จุดนี้มักถูกกระทบได้ง่ายในช่วงต้นฤดูหนาว

อาการบ่งชี้ความผิดปกติ มีเสมหะมาก (ธาตุน้ำกำเริบ) หรือเสมหะเหนียว (ธาตุน้ำหย่อนหรือธาตุไฟกำเริบ) นั่นเอง

2 อุระเสมหะ หมายถึง ธาตุน้ำตั้งแต่ช่วงคอลงมาถึงช่วงเหนือสะดือ ในจุดนี้มักถูกกระทบได้ง่ายที่สุดในช่วงกลางฤดูหนาว

อาการบ่งชี้ความผิดปกติ หายใจลำบาก มีปัญหาเกี่ยวกับโรคปอดและระบบทางเดินหายใจช่วงอก หอบหืด หรืออาการไอหอบ อาเจียนรวมถึงอาการปวดท้องที่เกี่ยวกับน้ำย่อยในหระเพาะ อาหารย่อยไม่ดีเนื่องจากน้ำดีผิดปกติ เป็นต้น

3 คูถเสมหะ หมายถึง ธาตุน้ำตั้งแต่สะดือลงไป อาจเป็นน้ำมูกหรือเมือกในลำไส้ น้ำในอุจจาระ น้ำปัสสาวะ น้ำในมดลูก น้ำอสุจิ ในจุดนี้มักประสบปัญหาได้ง่ายในช่วงปลายฤดูหนาว

อาการบ่งชี้ความผิดปกติ ปัญหาเรื่องระบบขับถ่าย เช่น ท้องเสีย หรือท้องผูก มีปัญหากับการถ่ายปัสสาวะเป็นต้น

การแก้ปัญหาของธาตุน้ำทั้งสามจุดในเบื้องต้นมีวิธีง่ายๆ คือ การรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับธาตุ โดยรับประทานอาหารรสเปรี้ยวเมื่อเสมหะในร่างกายมีมากเกินไป เพื่อช่วยขับเสมหะส่วนเกินออกมา และอาจใช้รสเค็มช่วยชะล้างเสมหะ หรือเลือกใช้รสขมเมื่อเสมหะเหนียว ผิวแห้ง ซึ่งอาจเป็นผลมาจากธาตุไฟกำเริบ จึงทำให้น้ำในร่างกายสูญเสียไป รสขมจะช่วยข่มธาตุไฟให้ลดลงอยู่ในระดับปกติได้

Leave a Reply