สิ่งแวดล้อม

ปิโตรเลียม(Petroleum) น้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ

ปิโตรเลียม(Petroleum) เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน และอาจจะพบในสารอินทรีย์ที่มีออกซิเจน ไนโตรเจน หรือกำมะถัน เป็นองค์ประกอบอยู่บ้างเล็กน้อย ปิโตรเลียมเกิดจากการทับถมของซากสัตว์ ซากพืช เป็นเวลานับล้านๆปี ด้วยความกดดันของดินและหินที่ทับอยู่ ทำให้ซากสัตว์ ซากพืชสลายตัวภายใต้สภาวะที่ใช้ออกซิเจนกลายเป็นสารที่มีสถานะต่างๆกัน เช่น นั้นดิบอยู่ในสถานะของเหลว ก๊าซธรรมชาติอยู่ในสถานะก๊าซ ซึ่งเป็นไฮโดรคาร์บอนที่มีมวลโมเลกุลต่ำ

น้ำมันดิบ คือ สารประกอบไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัว และไม่อิ่มตัวหลายชนิดปนกันอยู่ มีทั้งพวกที่มีโครงสร้างคาร์บอนอะตอม ต่อกันเป็นสายตรง ต่อกันเป็นสายมีกิ่งก้านสาขา และต่อกันเป็นวงๆ โดยมีโมเลกุลของไฮโดรคาร์บอนตั้งแต่หนึ่งอะตอมจนถึงคาร์บอนนับร้อยอะตอม ด้วยเหตุนี้สารประกอบไฮโดรคาร์บอนแต่ละชนิดจึงมีคุณสมบัติต่างๆกัน และให้พลังงานความร้อนไม่เท่ากัน

ก๊าซธรรมชาติ คือ ก๊าซที่ดันพ่นขึ้นมาเอง หรือที่ถูกผลิตขึ้นจากแหล่งกำเนิดและกักเก็บไว้ใต้พื้นดิน ก๊าซธรรมชาติประกอบด้วยก๊าซไฮโดรคาร์บอนหลายชนิดปะปนกันอยู่ในสัดส่วนต่างๆกัน เช่น ก๊าซมีเทน (CH4) อีเทน (C2H6) โพรเพน (C3H8) บิวเทน (C4H10) บางครั้งอาจจะมีพวกไฮโดรคาร์บอนเหลวปนอยู่ด้วย เช่น เพนเทน (C5H12) เฮกเซน (C6H14) นอกจากนั้นอาจจะเป็นก๊าซอื่นๆ ที่ไม่ใช่คาร์บอนปนอยู่ โดยทั่วไปก๊าซธรรมชาติจะประกอบด้วยมีเทน ตั้งแต่ 70% ถึงเกือบ 100% แต่จะมีปริมาณเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและแหล่งกำเนิด

Leave a Reply