การศึกษา / เทคโนโลยี

ปุ่ม F1–F12 บนคีย์บอร์ดใช้ทำอะไรได้บ้าง

เราเชื่อว่าหลายคนที่ใช้คอมพิวเตอร์จะต้องเห็นเจ้าปุ่ม F1 – F12 อยู่บนคีย์บอร์ดกันอย่างแน่นอน แต่มีน้อยคนนักที่จะใช้ปุ่มเหล่านี้ และบางคนยังไม่รู้เลยว่าจะใช้ทำอะไร ซึ่งวันนี้เราก็จะมาบอกว่าเจ้าปุ่ม F1 – F12 นี้มีประโยชน์อย่างไร ความจริงแล้วปุ่มพวกนี้เป็นปุ่มลัดในการทำงาน ซึ่งแต่ละปุ่มก็จะทำหน้าที่แตกต่างกันดังนี้ค่ะปุ่ม F1–F12

F1 เป็นปุ่มลัดที่ช่วยให้สามารถเข้าสู่หน้า Help ของโปรแกรมที่กำลังเปิดอยู่

F2 เป็นปุ่มที่ใช้ในการเลือกไฟล์ที่อยู่หน้า Desktop หรือสามารถกด Ctrl+F2 ในโปรแกรม Microsoft เพื่อเรียกดู Print Preview

F3 เป็นปุ่มที่ช่วยให้เข้าสู่เมนู Search ของโปรแกรมที่เปิดอยู่

F4 เป็นปุ่มที่ช่วยในการปิดโปรแกรมโดยต้องกด Alt+F4

F5 เป็นปุ่มลัดที่ช่วยในการ Refresh หรือ Reload หน้าเว็บไซท์ที่กำลังเปิดอยู่

F6 เป็นปุ่มที่ช่วยในการย้ายเคอร์เซอร์ให้ไปที่ Address bar ในการใช้งาน Internet

F7 เป็นปุ่มที่ใช้ในการตรวจสอบการสะกดคำในเอกสารโปรแกรม Microsoft

F8 เป็นปุ่มที่ใช้ในการเรียกหน้า Start Menu ในขณะที่เครื่องอยู่ในภาวะ Safe Mode

F9 เป็นปุ่มทางลัดที่ใช้ในการเปิดหน้าเครื่องมือวัดในโปรแกรม Guark 5.0

F10 เป็นปุ่มที่ใช้เป็นเสมือนกับการคลิกขวา โดยกด Shift+F10

F11 เป็นปุ่มทางลัดในการย่อขยายหน้าเบราว์เซอร์

F12 เป็นปุ่มทางลัดไปที่หน้า Save as ในโปรแกรม Microsoft