สิ่งแวดล้อม

ผลกระทบจากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงอาจจะเกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์เกิดขึ้นได้ ทั้งนี้เนื่องจากการเผาไหม้นั้นมีเชื้อเพลิงมากเกินไป หรือ อาจจะเกิดจากการเผาไหม้ในสภาวะที่มีออกซิเจนไม่เพียงพอ ซึ่งจะทำให้ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ซึ่งเป็นมลพิษในอากาศ หรือแม้แต่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ถ้าเกิดขึ้นมากๆ ก็ทำให้เกิดมลพิษอากาศได้เช่นกัน

ยิ่งเครื่องยนต์เก่า ยิ่งทำให้เกิดการเผาไหม้ได้ไม่ดี และเกิดมลพิษในอากาศมากขึ้น ซึ่งก๊าซพิษต่างๆเหล่านี้จะมีผลโดยตรงต่อร่างกาย โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ถ้าเข้าสู่ร่างกายมากๆ จะทำให้หมดสติถึงตายได้

นอกจากนี้สารอื่นๆในน้ำมันเชื้อเพลิง เช่น กำมะถัน และไนโตรเจน เมื่อถูกปล่อยออกมาในอากาศ จะรวมตัวกับไอน้ำหรือน้ำ และออกซิเจนในอากาศ ทำให้เกิดฝนกรด ซึ่งกัดกร่อนโลหะ และเมื่อคนเราหายใจเข้าไปก็จะไปทำลายเซลล์และเนื้อเยื่อ และไอตะกั่ว ที่มีอยู่ในน้ำมันเบนซิน เมื่อหายใจเอาสารนี้เข้าไปจะสะสมในร่างกาย ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็ง และการทำลายเซลล์สมอง

Leave a Reply