แม่และเด็ก

ฝาแฝดเกิดขึ้นได้อย่างไร

เด็กแฝด หรือฝาแฝดนั้น สามารถเกิดขึ้นได้ 2 กรณีค่ะ คือ

1 เด็กแฝดที่เกิดจากไข่ใบเดียวกัน เด็กจะมีหน้าตา ท่าทาง และเพศที่เหมือนกัน และถ้าหากว่าไข่นั้นแบ่งตัวไม่สมบูรณ์ ก็จะมีโอกาสที่เด็กจะมีร่างกายบางส่วนที่ติดกันด้วยค่ะ

2 เด็กแฝดที่เกิดจากไข่คนละใบ จะเป็นเด็กที่มีหน้าตาคล้ายกัน จะไม่เหมือนกันหมดซะทีเดียว และมีโอกาสที่จะมีเพศต่างกันด้วยค่ะ เช่นแฝดชาย-หญิง กรณีนี้จะไม่มีการใช้อวัยวะร่วมกัน เพราะเป็นการเกิดจากไข่คนละใบค่ะ

โอกาสในการมีลูกแฝด คุณแม่ที่จะมีลูกแฝดนั้นสามารถมีปัจจัยการเกิดได้หลายปัจจัยค่ะ เช่น กรรมพันธุ์ โดยมีญาติทางฝ่ายแม่มีลูกแฝด ,การตั้งครรภ์ครั้ง จะทำให้ไข่ตกเมมากขึ้นทำให้สามารถมีลูกแฝดได้ค่ะ , การกินยาคุมกำเนินติดต่อกันมากกว่าสามปีขึ้นไป พอหยุดกินยาคุมฮอร์โมนที่ถูกกดไว้จะเร่งผลิต ทำให้มีไข่ตกได้หลายใบจึงมีโอกาสมีลูกแฝดได้ค่ะ และการใช้วิทยาการทางการแพทย์ เพื่อช่วยให้เกิดการตั้งครรภ์ ก็สามารถทำให้เกิดการผสมกันของไข่หลายใบได้ เป็นต้น

ฝาแฝด

แฝดน่ารัก

เด็กแฝด

แฝด

ภาพเด็กแฝด

เด็กแฝดชายหญิง

คู่แฝด

แฝดคนละฝา

แฝดชายหญิง

เด็กฝาแฝดชายหญิง