การศึกษา

วิธีการฝึกอ่านภาษาอังกฤษให้เก่ง

ทุกวันนี้ภาษาอังกฤษถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ที่ทุกคนจะต้องมีความรู้เรื่องนี้เอาไว้ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ แม้จะไม่ใช่ภาษาบ้านเรา แต่ก็ถือเป็นภาษากลางที่สามารถใช้ติดต่อสื่อสารกับคนส่วนใหญ่ได้ และวันนี้เราก็มีวิธีการฝึกอ่านภาษาอังกฤษให้เก่งขึ้นมาฝากกันค่ะฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

1 อ่านหลากหลายรูปแบบ พยายามอ่านสื่อในหลากหลายรูปแบบ อ่านจะเป็นข่าว นิทาน หรือสิ่งที่ชอบและสนใจก่อน โดยให้เริ่มจากบทความง่ายๆ และลองสังเกตรูปแบบและสำนวนในประโยคที่อ่านด้วย

2 สงสัยให้หาคำตอบ การเริ่มอ่านแรกๆนั้นมักจะมีปัญหาเกิดขึ้นเสมอ เช่น มันหมายถึงอะไรนะ หรือทำไมถึงใช้คำนี้ เป็นต้น ก็ให้พยายามหาคำตอบให้ตัวเองด้วย

3 ขยันเปิด Dictionary คำศัพท์เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งในภาษาอังกฤษ หากไม่รู้ว่าความหมายของคำแล้วก็ยากที่จะเข้าใจทั้งประโยคได้

4 ฝึกอ่านทุกวัน การฝึกฝนทุกวันนั้นจะทำให้เก่งขึ้นได้โดยง่าย ไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องมีการฝึกฝนกันทั้งนั้น รวมถึงเรื่องการอ่านภาษาอังกฤษนี้ด้วย

5 เพิ่มความยาก เมื่ออ่านแบบง่ายๆ ได้แล้วก็ให้พยายามเพิ่มเนื้อหาหรือบทความที่ยากขึ้นเรื่อยๆ จะทำให้ได้คำศัพท์ใหม่ๆ และพัฒนาเรื่องภาษาได้เพิ่มมากขึ้นค่ะ