บันเทิง

พฤติกรรมยอดแย่ที่ทำให้ชีวิตแย่ลงทุกที

1 คุณเหวี่ยงทุกสิ่ง อารมณ์ฉุนเฉียวเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดอุปสรรคในการทำงาน หรือสื่อสารกับคนรอบข้าง ซึ่งบางครั้งอาจมีคนมาบอกคุณด้วยความหวังดี แต่กลับโดนเหวี่ยงใส่ มันอาจทำให้คุณพลาดสิ่งดีๆ บางอย่างเหล่านั้นไปได้

2 คุณไม่เป็นที่รู้จัก หากไม่มีแวดวงทางสังคมที่ใหญ่พอ อาจจะทำให้งานบางอย่างไม่ราบรื่นได้ เพราะมีงานจำนวนไม่น้อยที่สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างง่ายดายด้วยสายสัมพันธ์ ยิ่งถ้าคุณเป็นผู้มีตำแหน่งใหญ่โต ยิ่งต้องพยายามเป็นที่ยอมรับของคนหมู่มากให้ได้

3 ใช้ชีวิตอยู่กับที่ คุณควรจะวางแผนอนาคตบ้าง ไม่เป็นการดีที่จะใช้ชีวิตไปวันๆ โดยไม่มีการวางแผนที่ดี คุณควรจะเพิ่มเติมสิ่งใหม่ๆ หรือขยับขยายสิ่งที่มีอยู่ โดยอาจวางแผนระยะสั้น 3-5 ปี หรือจะวางแผนระยะยาว 10-20ปี ไปเลยก็ได้ มันจะช่วยให้คุณใช้ชีวิตอย่างมีสาระมากขึ้น

4 ใช้เงินแบบตามใจฉัน มันจะเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าคุณไม่มีความมั่นคงทางการเงินในอนาคต เพราะฉะนั้นคุณควรที่จะแบ่งสันปันส่วน เงินรายได้ของคุณให้ดี เช่น เงินเก็บ เงินออม ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายทั่วๆไป เพื่อบุพการี เป็นต้น

5 คุณเก็บเนื้อเก็บตัว การออกไปเที่ยวหรือการเข้างานสังคม จะเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับตัวเอง คุณจะได้เห็นทัศนคติและมุมมองใหม่ๆ ในชีวิต ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้คุณใช้ชีวิตได้มีสาระมากขึ้นก็ได้

Leave a Reply