สุขภาพ

ภาวะขาขาดเลือดเฉียบพลัน

จากตัวเลขสถิติในแต่ละปีมีผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยที่ต้องสูญเสียขา บางคนอาจจะกลายเป็นคนพิการจากภาวะขาขาดเลือดเฉียบพลันและรุนแรง

ภาวะขาดเลือดเฉียบพลันและรุนแรง ส่วนใหญ่เกิดจากลิ่มเลือดหลุดจากหัวใจ และหลอดเลือดใหญ่ในทรวงอก หรือช่องท้องมาอุดตันภายในหลอดเลือดแดงของขา หากไม่ได้รับการรักษาออย่างงทันท่วงทีจะเกิดภาวะขาเน่าตายได้อย่างรวดเร็ว และอาจเสียชีวิตได้จากการไหลซึมของสารพิษจากขาที่ขาดเลือดเข้าสู่ระบบไหลเวียนโลหิตทั่วร่างกาย ซึ่งถือว่าเป็นโรคร้ายที่อาจทำให้เกิดการสูญเสียขาและชีวิตได้

ปวดขา ขาเย็นและซีด อาการเริ่มแรกที่ต้องใส่ใจ

สำหรับสัญญาณเตือนในช่วงแรกจะมีอาการปวดขาอย่างรุนแรง ขาเย็นและซีดลงมาก แต่จะมีวิธีการตรวจร่างกายคือ คลำชีพจรบริเวณขาทั้งสองข้าง ซึ่งจะเต้นเบาลงมากหรือคลำไม่ได้ ในเวลาต่อมาผู้ป่วยจะมีอาการสูญเสียความรู้สึกของขา และเกิดอาการอ่อนแรงบริเวณนิ้วเท้า เมื่อการขาดเลือดของขาอยู่ในขันรุนแรงจะไม่สามารถขยับเท้าและขาได้อีก หากทิ้งไว้ภายใน 6 ชั่วโมง อาจเกิดภาวะขาเน่าตายได้

เมื่อมีอาการผิดปกติควรรีบปฏิบัติดังนี้

1 สังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงของภาวะขาดเลือดว่าเกิดขึ้นรวดเร็วมากน้อยเพียงใด เช่น ระดับความเย็นและซีดของขา การรับรู้ความรู้สึกของขา และการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อเท้าและขา

2 รีบมาโรงพยาบาลอย่างด่วนที่สุด เพื่อพบแพทย์ทันทีที่มีอาการปวดขาอย่างรุนแรงตลอดเวลา

3 ห้ามนำกระเป๋าน้ำร้อนวางประคบขาที่มีอาการปวดและซีดเย็น

4 ห้ามรักษาเองที่บ้านตามลำพังโดยการทานยาระงับปวดอย่างเด็ดขาด

Leave a Reply