สุขภาพ

มลภาวะอากาศตัวการร้ายยามหลับ

จากการเก็บข้อมูลโดย Harvard School of public Health and Brigham & Women’s Hospital สหรัฐอเมริกา พบว่า มลภาวะทางอากาศทั้งควันพิษจากการจราจร และฝุ่นละอองล้วนมีส่วนรบกวนการนอน ทำให้หลับไม่สนิทหรือหลับๆตื่นๆ รวมทั้งเป็นสาเหตุของโรคความผิดปกติทางการนอนหลับ เช่น ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ซึ่งทั้งหมดนี้อาจเป็นส่วนหนึ่งที่นำไปสู่โรคหัวใจ และหลอดเลือดสมองได้ เนื่องจากมลภาวะเหล่านี้จะไปลดปริมาณออกซิเจนขณะหลับ ส่งผลกระทบต่อระบบประสาทส่วนกลางรวมทั้งทางเดินหายใจตอนบนด้วย

อย่างไรก็ดี การปลูกต้นไม้รอบบ้าน รวมทั้งการใช้เครื่องฟอกอากาศในห้องนอนจะช่วยรับมือปัญหานี้ได้ระดับหนึ่งค่ะ

Leave a Reply