บ้านและสวน

มรดกบรรพชนตอนมะเขือขื่น

มะเขือขื่นหนึ่งในความหลากหลายทางพันธุกรรมที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างยาวนานของกลุ่มมะเขือผักพื้นบ้านโบราณแท้ๆ ที่ยังไม่ถูกแบ่งยีน ขึ้นเองดกดื่น ไทย พม่า ลาว ฯลฯ ศรีลังกายังใช้เป็นยาเย็น ต้นเพียงเอวต้องก้มมอง ไม่ใช่ต้องเงยเก็บเช่นมะเขือพวงมะเขือขื่น ดอกม่วง 5 กลีบ เกสรเหลือง เช่น มะเขืออื่น ที่โดดเด่นคือผลแก่ผิวเป็นนวลใยสีเหลืองส้มสดใส ทั้งต้นอาจมีหนามแหลมประปรายความงามมีหนามปกป้อง ที่เส้นกลางใบทั้งหน้าและหลัง ก้าน ใบ ลำต้น ขั้วผล รวมถึง กลีบเลี้ยง แม้กลายเป็นจุกจับผล ชวนให้ปลิดผลยากแม้ได้ผลมายังเหนียวขบไม่เผาะ และรสยังขื่นยากอธิบาย คันโคนลิ้นขมอีก มีที่ชวนตำหนิมากมาย แต่ก็องอาจมาจนบัดนี้ นี่ล่ะของดี ยากเย็นอย่างไร บรรพชนก็หาวิธีใช้ประโยชน์ยิ่งของเขาจนได้กินของดีได้วิตามินมากมายที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงควรรีบสืบค้นให้คุณค่าความขื่นปรากฏเป็นรสแห่งสมุนไพรไทย ที่ให้ประโยชน์กับทุกคน

ที่มา : อภัยภูเบศรสาร ปีที่ 12 ฉบับที่ 133 ประจำเดือน กรกฎาคม 2557