บันเทิง

ยิ่งจานใหญ่ยิ่งกินมากขึ้นจริงหรือ

มีงานวิจัยสรุปผลออกมาว่าขนาดของจานที่ใช้รับประทานอาหารมีผลต่อปริมาณอาหารที่รับประทาน ยิ่งจานใหญ่เท่าไรก็ยิ่งอยากรับประทานอาหารมากขึ้นเท่านั้น โดยได้มีการทดลองให้กลุ่มตัวอย่างรับประทานอาหารที่จัดให้ที่สามารถตักเพิ่มเองได้เท่าที่ต้องการและเปลี่ยนขนาดจานให้ใหญ่เพิ่มมากขึ้นทุกสัปดาห์ ปรากฏว่ากลุ่มทดลองก็ทานอาหารและได้รับพลังงานเพิ่มมากขึ้นทุกสัปดาห์ด้วยเช่นเดียวกัน

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าขนาดของจานมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกอิ่ม หรือความพอในการรับประทานอาหารแต่ละมื้อ ดังนั้นยิ่งจานใส่อาหารใหญ่มากเท่าไหร่ เราก็ยิ่งตักอาหารและทานจนหมดมากตามไปด้วย ซึ่งการทานอาหารมากเกินความพอดีก็เป็นที่มาของโรคอ้วนได้ค่ะ และเมื่อเป็นโรคอ้วนแล้วโรคอื่นๆก็จะตามมา เช่น โรคความดัน เบาหวาน หัวใจ หลอดเลือด เป็นต้น

ดังนั้นถ้าใครที่อยากควบคุมปริมาณอาหารแล้วล่ำก็ ลองเปลี่ยนมาใช้จานใส่อาหารที่ใบเล็กลงดูนะคะ

Leave a Reply