สุขภาพ

ยุงรำคาญและวงจรชีวิตของยุงรำคาญพาหะนำโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ

ยุงรำคาญ หรือบางครั้งเรียกว่ายุงบ้าน เป็นยุงที่จัดอยู่ในกลุ่มคูลิซินี หรือ คิวลิซินี (Culicini) ในสกุลคิวเล็กซ์ (Culex) ที่มีความสำคัญได้แก่ ยุง Culex pipiens ยุง Culex fatigans เป็นต้น เป็นพาหะนำโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (Encephalitis)

วงจรชีวิตของยุงรำคาญ

วงจรชีวิตของยุงรำคาญมี 4 ระยะ คือ ระยะเป็นไข่ ระยะเป็นตัวอ่อน ระยะเป็นดักแด้ และระยะเป็นตัวแก่ ในกรณีที่สภาวะแวดล้อมเหมาะสมอาจใช้เวลาประมาณ 9-13 วัน ยุงรำคาญชอบวางไข่ในน้ำนิ่งในภาชนะต่างๆ เช่น กระป๋อง โอ่ง ฯลฯ หรืออาจพบในแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีน้ำนิ่ง เช่น อ่างเก็บน้ำ คลองชลประทาน ฯลฯ อาจจะวางไข่ในน้ำที่มีสภาพต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็นน้ำที่มีความใสสะอาด ไปจนถึงน้ำขุ่นสกปรก น้ำเสีย หรือน้ำกร่อย การวางไข่จะวางเป็นแพ

ระยะเป็นไข่ รูปร่างคล้ายบุหรี่ซิการ์หรือ ทอร์ปิโด เช่นเดียวกับไข่ของยุงลาย ปลายข้างหนึ่งจะมีปลอกของหมวกแก๊ปหรือถ้วยครอบอยู่ โดยใช้ส่วนนี้แตะกับผิวน้ำในขณะลอยอยู่ในน้ำ ไข่ของยุงรำคาญมักไม่มีความทนทานต่อความแห้งแล้งแล้ว ในระยะ 2-3 วันจะแตกตัวเป็นตัวอ่อน

ระยะตัวอ่อน ตัวอ่อนของยุงรำคาญมีท่อหายใจแบบ siphon ที่ยาวเรียวและมีกระจุกขนขึ้นอยู่ด้านล่าง ของท่อหายใจหลายกระจุก ตัวอ่อนของยุงรำคาญไม่จับเหยื่อเป็นอาหาร เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงครบ 4 ระยะ จะกลายเป็นดักแด้ที่มีลักษณะคล้ายดักแด้ของยุงลาย

ระยะตัวแก่ รูปร่างทั่วๆไปของตัวแก่ของยุงรำคาญลำตัวจะมีสีดำ หรือสีน้ำตาลอ่อน ปีกหรือลำตัวหรือขาหรือส่วนอื่นๆ ของร่างกายไม่มีจุดหรือแต้ม ที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า นอกเสียจากจะส่องดูด้วยแว่นขยายจึงจะเห็นจุดตามลำตัว ปีก และขา ในขณะพักตัวหรือดูดเลือดจะมีส่วนของลำตัวขนานกับพื้นผิว บางชนิดดูดเลือดคน หรือสัตว์เลือดอุ่นต่างๆ ส่วนใหญ่จะออกหากินในเวลากลางคืน แต่ถ้ามีสภาพมืดครึ้ม หรือมีร่มเงาต้นไม้ในเวลากลางวันก็อาจจะออกมาหากินได้ ยุงชนิดนี้ไม่ชอบแสงสว่าง

Leave a Reply