สุขภาพ

รวมเบอร์โทรศัพท์สายด่วนเพื่อสุขภาพ

เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ อาหาร และโรคต่างๆ คุณอาจต้องการคำปรึกษาแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ควรจดหมายเลขโทรศัพท์ต่อไปนี้ไว้เผื่อกรณีฉุกเฉิน

1556 ผู้บริโภคกับ อย.

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา บริการข้อมูลอัตโนมัติเรื่องอาหารและร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่ไม่ได้มาตรฐาน

1667 บริการฮอตไลน์คลายเครียด

กรมสุขภาพจิตให้บริการข้อมูลอัตโนมัติ เพื่อช่วยแก้ปัญหาทางจิตแบบต่างๆ เช่น ปัญหาความผิดปกติทางจิต ความผิดปกติทางเพศ และข้อมูลของกรมสุขภาพจิต

1600 สายด่วนเลิกบุหรี่

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ มีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเลิกบุหรี่ด้วยวิธีต่างๆ และขอรับคู่มือการเลิกบุหรี่ได้โดยไม่คิดมูลค่า

1507 ศูนย์ช่วยเหลือเร่งด่วน 24 ชั่วโมง

กรมประชาสงเคราะห์มีนักสังคมสงเคราะห์และจักจิตวิทยาคอยรับโทรศัพท์ทุกวันตั้งแต่เวลา 7.00 น. ถึง 24.00 น. โดยรับปรึกษาปัญหาเร่งด่วนต่างๆ

1668 สายด่วนมะเร็ง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติแนะให้ประชาชนรู้จักสังเกตและระวังอาการผิดปกติของร่างกายที่อาจเกิดจากมะเร็ง ให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาที่ถูกต้อง และแนะข้อมูลในการเข้ารับการตรวจรักษาที่น่าเชื่อถือ

Leave a Reply