สิ่งแวดล้อม

ระบบคัดแยกฝุ่นโดยการตกเนื่องจากน้ำหนักฝุ่น (Gravity Setting)

ห้องตกอนุภาค (Gravity Setting Chambers) เป็นอุปกรณ์แบบแรกๆที่ใช้ดักฝุ่นละออง เป็นห้องที่ขยายขนาดให้อนุภาคมีความเร็วลดลงและตกด้วยแรงโน้มถ่วง ใช้แยกอนุภาคขนาดใหญ่ 40-60 µ ประสิทธิภาพต่ำ จึงมักใช้เป็นการบำบัดขั้นต้น (Precleaner) ในการกำจัดฝุ่นขนาดใหญ่ก่อน

Setting Chambers แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ

–  Horizontal flow Gravity Setting Chamber เป็นห้องยาวตามแนวนอน มีทางเข้าออกของก๊าซและถังพักเก็บฝุ่น (Hopper) ความเร็วของกระแสก๊าซอยู่ในช่วง 0.3-3 m/s ปกติความเร็วของก๊าซต่ำ ที่ให้ฝุ่นตกดี แต่ต้องไม่ต่ำจนทำให้ห้องใหญ่เกินไป

–  Multiple-Tray Chambers or Howard Setting Chamber อุปกรณ์ชนิดนี้จะใส่ถาดเพิ่มหลายชั้น เพื่อลดระยะการตกของอนุภาค มีประสิทธิภาพในการกำจัดอนุภาคขนาดเล็ก (≈15µ) แต่มีปัญหาเนื่องจากระยะห่างระหว่างถาดแคบ ทำให้เอาฝุ่นออกยาก และถ้าก๊าซร้อนเข้ามาจะทำให้ถาดโค้งงอ จึงไม่นิยม

–  Baffle Chamber จัดเป็น Inertial separator ภายในเครื่องจะติดตั้งแผ่นกั้น Baffle ก๊าซจะถูกเปลี่ยนทิศทางการไหล ทำให้ดักอนุภาคขนาดใหญ่ด้วยแรงโน้มถ่วงและแรงเฉื่อย สามารถดักฝุ่นขนาด 20-40 µ ได้

การใช้ Setting Chamber เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบง่าย ควบคุมดูแลและบำรุงรักษาง่าย แต่ไม่นิยม เนื่องจากสิ้นเปลืองเนื้อที่และประสิทธิภาพค่อนข้างต่ำ 20-60% แต่แรงดันสูญเสียน้อย จึงมักใช้เป็น Precleaner ฝุ่นขนาดใหญ่ก่อน และต่อด้วยอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงต่อไป

Leave a Reply