สุขภาพ

รับมือก่อนสายตายาว

ปัญหาสายตายาวเกิดจากดวงตาหักเหแสงได้น้อยลง ภาพวัตถุที่มองเห็นจึงไปตกอยู่หลังจอตาทำให้มองเห็นสิ่งที่อยู่ไกลชัด แต่มองสิ่งที่อยู่ใกล้ไม่ชัด อาการนี้มักเกิดในผู้มีอายุ 38-40 ปีขึ้นไป แต่ก็อาจเกิดขึ้นได้ก่อน หากรับประทานอาหารหรือมีพฤติกรรมการใช้สายตาไม่เหมาะสม เราสามารถชะลอไม่ให้สายตาเสื่อมก่อนวัยอันควรด้วยการปรับพฤติกรรมค่ะ

1 รับประทานอาหารที่มีวิตามินเอเป็นประจำ เช่น ตับ ไข่แดง นม เนย น้ำมันปลา ผักใบเขียว ผลไม้สีส้มและเหลือง

2 หลังจากคร่ำเคร่งกับการใช้สายตาเป็นเวลานาน ควรพักด้วยการทอดสายตามองไปไกลๆ หรือมองไปยังส่วนที่เป็นสีเขียว หรือสีดำเป็นระยะ เพื่อให้ดวงตาได้ผ่อนคลาย

3 สวมแว่นกันแดดเป็นประจำเมื่อต้องอยู่กลางแจ้ง

4 ใช้ปลายนิ้วนวดคลึงรอบคิ้วและรอบดวงตาเบาๆ เพื่อคลายความเหนื่อยล้าของดวงตา

5 ควรนั่งดูโทรทัศน์ห่างจากจอ 4-5 เท่าของความกว้างโทรทัศน์

6 ควรใช้สายตาในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอ

7 ตรวจวัดสายตาปีละครั้ง เพื่อดูความเปลี่ยนแปลงของสายตา หรือเปลี่ยนเลนส์หรือคอนแท็คท์เลนส์ที่เหมาะสม

Leave a Reply