อาหารและเครื่องดื่ม

รายการชุดทดสอบอาหารอย่างง่าย(test kit)และสถานที่ที่สามารถสั่งซื้อได้

ปัจจุบันมีการใช้สารปรุงแต่งอาหาร ส่วนมากมักเป็นสารเคมีที่ได้จากการสังเคราะห์ และถูกนำมาผสมใส่ลงในอาหาร เพื่อเปลี่ยนแปลงรส กลิ่น สี ลักษณะอื่นๆ กันการบูดเน่า หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ โดยสารเคมีบางชนิดก่อให้เกิดอันตรายกับมนุษย์ บางชนิดไม่อนุญาตให้ใส่ในอาหารเด็ดขาด ได้แก่ สารทำให้กรอบพวกน้ำประสานทอง สารช่วยเปื่อยพวกโซดาซักผ้า สารแต่งสีพวกสีย้อมผ้า สารกันบูดพวกกรดบอริกหรือซาลิซิลิค สารทำให้หวานพวกน้ำตาลเทียม บางชนิดอนุญาตให้ใช้ได้ตามปริมาณที่กำหนด จึงควรทราบถึงชนิดและปริมาณที่อนุญาตให้ใช้ รวมทั้งอันตรายที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้มีความปลิดภัยต่อการบริโภค ทั้งนี้สามารถสั่งซื้อชุดทดสอบอาหารได้จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งมีทั้งหมด 21 รายการ ได้แก่

1.ชุดทดสอบบอแรกซ์ (ผงกรอบ) ในอาหาร

2.  ชุดทดสอบหายาฆ่าแมลงในอาหาร (กลุ่มฟอสเฟต คาร์บาเมต)

3.  ชุดทดสอบฟอร์มาลิน (น้ำยาดองศพ)

4.  ชุดทดสอบความสะอาดของภาชนะสัมผัสอาหารและมือ

5.  ชุดทดสอบโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ (สารฟอกขาว) ในอาหาร

6.  ชุดทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง

7.  ชุดทดสอบโคลิฟอร์มในอาหาร

8.  ชุดทดสอบปริมาณบัคเตรีทั้งหมดในอาหาร

9.  ชุดทดสอบกรดซาลิซิลิกในอาหาร (สารกันรา)

10.ชุดทดสอบความกระด้างทั้งหมดของน้ำ

11.ชุดทดสอบปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภค

12.ชุดทดสอบสีสังเคราะห์ในอาหารห้ามใช้สี

13.ชุดทดสอบกรดแร่อิสระ (น้ำส้มสายชูปลอม)

14.ชุดทดสอบปริมาณกรดน้ำส้มในน้ำส้มสายชู

15.ชุดทดสอบยาปฏิชีวนะและยาต้านจุลชีพในนมและผลิตภัณฑ์นม

16.ชุดทดสอบยาปฏิชีวนะและสารต้านจุลชีพตกค้างในเนื้อสัตว์

17.ชุดทดสอบไฮโปรคลอไรต์ (สารฟอกขาวในกลุ่มคลอรีน) ในอาหาร

18.ชุดทดสอบความหืนของน้ำมันปรุงอาหาร

19.ชุดทดสอบค่าของกรดของน้ำมันปรุงอาหาร

20.ชุดทดสอบสารซัลไฟต์ในอาหาร

21.ชุดทดสอบยีสต์และเชื้อราในอาหารและเครื่องดื่ม

Leave a Reply