อื่นๆ

รูปแบบการเย็บซ่อมแซมเสื้อผ้าแบบสอย

การเย็บสอย เป็นการซ่อมแซมเสื้อผ้าวิธีหนึ่งที่ได้รับความนิยมเนื่องจาก เป็นการเย็บที่เห็นรอยเย็บน้อยที่สุด ซึ่งการเย็บสอยโดยทั่วไป มี 4 วิธี ดังนี้ค่ะ

เย็บสอยซ่อนด้าย

1 การสอยซ่อนด้าย เป็นวิธีที่นิยมใช้ในการซ่อมแซมบริเวณชายของเสื้อผ้า เช่น ชายแขนเสื้อ ชายกระโปรง ชายกางเกง เป็นต้น เป็นการสอยที่เห็นด้ายเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

เย็บสอยพันริม

2 การสอยพับริม เป็นวิธีที่นิยมใช้ในการซ่อมแซมบริเวณชายกางเกง เนื่องจากเป็นการเย็บที่เห็นด้ายในด้านผิดมากกว่าด้านถูก

เย็บสอยฟันปลา

3 การสอยฟันปลา เป็นวิธีที่นิยมใช้ในการซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ริมผ้าไม่ลุ่ย และไม่ต้องพับทบผ้าก่อนสอย เช่น ผ้ายืด ผ้าหนา การสอยนี้จะสามารถมองเห็นเส้นด้ายในด้านผิดเป็นลักษณะไขว้ หักมุมกัน

เย็บสอยหลบหลังคา

4 การสอยหลบหลังคา เป็นวิธีการที่นิยมใช้ในการเย็บที่นอน หมอนอิง หรือเบาะ โดยการสอยนี้จะสามารถมองเห็นช่วงต่อที่ริมผ้า 2 ชิ้น ที่เย็บติดดันแน่นในลักษณะพันริม

แต่ทั้งนี้ วิธีการสอยเพื่อใช้ในการซ่อมแซมเสื้อผ้า ที่เป็นที่นิยมมากที่สุดก็คือ การสอยซ่อนด้ายค่ะ

Leave a Reply