อื่นๆ

รูปแบบของการจัดระเบียบโต๊ะทำงาน

ช่วงด้านหน้าของโต๊ะทำงานควรเป็นที่ว่างให้มีพื้นที่สำหรับการทำงานได้อย่างเต็มที่ อย่าได้วางของปิดบังทัศนียภาพและความสะดวกสบายในการทำงานเชียว มิเช่นนั้นชีวิตงานจะดูอัตขัตได้นะขอบอก

ของบนโต๊ะทำงาน คือของที่ใช้เป็นประจำทุกวันเท่านั้น อนุโลมให้มีของตั้งโชว์เล็กน้อยเพื่อความสวยงาม และความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตงาน อ้อ อาจจะผ่อนผันให้มีกองหนังสือตั้งโชว์อีกเล็กน้อยเพื่อเป็นลักษณะที่ดีของคนทำงานที่อาจมีการค้นคว้าอยู่เสมอ ช่วยให้ภาพลักษณ์ดูดีเชียว

ส่วนของที่นานๆใช้ที อย่างวีคละหนหรือไม่รู้จะใช้เมื่อไหร่ ก็ให้วางไว้ที่ชั้นหลังโต๊ะทำงานหรือหาที่เก็บให้เป็นระเบียบไว้ใกล้ๆโต๊ะทำงานก็ได้

ยิ่งของที่แทบไม่ได้ใช้เลย แต่เป็นของของตัวจะไปไว้ที่อื่นก็ไม่ได้ ให้เก็บไว้แบบห่างตัวที่สุดหรือเป็นที่เป็นทางมากที่สุด เพราะคุณจะไม่ค่อยได้ไปขยับเขยื้อนมัน ก็อย่าได้จัดวางให้ระเกะระกะรกสายตา เพราะจะเป็นที่สุมรวมของฝุ่นและสิ่งสกปรกต่างๆ ได้ง่าย

จัดโต๊ะทำงานให้ดูโปร่งโล่งสบายที่สุด เพื่อบรรยากาศและภาพพจน์ที่ดีของการทำงานของคุณเอง

วางของให้เป็นหมวดหมู่ จะได้หยิบจับง่าย ไม่ต้องคุ้ยไม่ต้องค้นก็หาได้ทันที

Leave a Reply