การศึกษา

ลักษณะของการจัดฟันแฟชั่น

ลักษณะของการจัดฟันแฟชั่นมีอยู่ 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ

1 ประเภทลวดทั่วไป ประเภทนี้พบว่าทำกันอยู่ตามข้างถนน สะพานลอย จะใช้วัสดุเป็นลวดทั่วไป เหมือนกับลวดที่ใช้ร้อยดอกไม้ หรือลวดที่ใช้ในการประดิษฐ์ต่างๆ อาจมีการร้อยลูกปัดหรือใส่ยางหลากสีเข้าไปเพื่อให้ดูสวยงาม แต่ด้วยความที่เป็นลวดทั่วไปจึงอาจมีทั้งสารตะกั่ว และสารแปลกปลอมต่างๆ ที่เป็นอันตรายต่อร่างกายปนเปื้อนอยู่ อีกทั้งวิธีการทำก็อันตราย เพราะจะต้องนำลวดไปเสียบอยู่ระหว่างซี่ฟัน จึงมีโอกาสพลาดไปแทงโดนเหงือกได้ ซึ่งจะนำมาซึ่งการติดเชื้อต่างๆ แต่การจัดฟันแฟชั่นแบบนี้มีราคาถูกมาก คือ ไม่ถึงร้อยบาท ทำให้ค่อนข้างเป็นที่นิยม และค่อนข้างจะแก้ปัญหายาก เนื่องจากผู้ที่ให้การจัดฟันแบบนี้ไม่ใช่ทันตแพทย์

ในแง่ของการใช้กฎหมายควบคุมจึงเป็นไปได้ลำบาก เพราะเป็นเหมือนการใส่เครื่องประดับ และมีลักษณะคล้ายการเจาะหูหรือสักตามร่างกาย ซึ่งเจ้าตัวยินยอมเอง สิ่งที่ทำได้ คือ ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

2 ประเภทถอดเข้าถอดออกได้ จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับที่ทันตแพทย์ใช้ เป็นเครื่องมือคงสภาพฟันหลังจากดัดฟันเสร็จ หรือเป็นเครื่องมือจัดฟันแบบถอดได้ ลักษณะจะเป็นแผ่นพลาสติก มีลวดเส้นหนึ่งคาดอยู่ทางด้านหน้าของฟัน ซึ่งอาจมีการนำลูกปัดหรือยางหลากสีร้อยไว้ และใส่เข้าไปในปาก แต่จะต้องมีการพิมพ์ฟันออกมาก่อนแล้วจึงทำเครื่องมือ

สำหรับอุปกรณ์ประเภทนี้ผู้ที่ทำส่วนใหญ่จะเป็นช่างทันตกรรม ซึ่งจะใช้วัสดุที่ทำจากพลาสติกที่ใช้ในทางทันตกรรม ลวดที่ใช้ก็จะเป็นลวดไร้สนิม (สแตนเลส สตีล) ตัววัสดุจึงมีความปลอดภัย แต่ก็ไม่ได้เป็นการจัดฟันเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพใดๆ เป็นเพียงการสวมเข้าไปเพื่อความสวยงาม อุปกรณ์นี้สามารถถอดเข้าถอดออกได้ จึงไม่ส่งผลเสียใดๆ และจะไม่ทำให้เกิดฟันเลื่อนหรือฟันผิดรูปร่าง เพราะไม่ได้ใส่ติดไว้ตลอดเวลา แต่ก็ไม่ใช่สิ่งจำเป็นเช่นกันค่ะ

3 ประเภทวัสดุติดกับฟันถาวร ประเภทนี้ผู้ทำมักจะไม่ใช่ทันตแพทย์ แต่ไปซื้อเครื่องมือจัดฟันของทันตแพทย์มาใช้ โดยจะเป็นวัสดุติดไปกับฟัน แกะออกไม่ได้ และจะมีส่วนที่เป็นโลหะซึ่งเรียกว่า แบร็กเก็ต ติดอยู่ที่ฟัน และจะมีลวดดัดฟันติดอยู่ มียางเป็นสีๆ ที่จะช่วยยึดลวดให้ติดกับเครื่องมือได้

หากพูดถึงตัววัสดุโดนเฉพาะก็ค่อนข้างปลอดภัย เพราะเป็นวัสดุที่ทันตแพทย์ใช้จริงๆ แต่ผลเสียคือ ผู้ที่ทำไม่ใช้ทันตแพทย์จึงอาจมีปัญหาเรื่องความสะอา การฆ่าเชื้อโรค และการที่จะนำวัสดุใดๆไปติดกับฟัน แล้วใส่ลวดเข้าไป อาจจะเกิดแรงที่ทำให้เกิดการเลื่อนของฟันได้ บางคนฟันสวยอยู่แล้วแต่ไปจัดฟันแฟชั่นขึ้นมา ก็จะทำให้การเรียงตัวของฟันผิดไป บางรายฟันแทบจะหลุดออกมาจากกระดูกเลยก็มีเช่นกัน นอกจากนี้ยังทำให้การทำความสะอาดในช่องปากลำบาก และอาจเป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรคฟันผุหรือโรคเหงือกได้

Leave a Reply