การศึกษา

ลักษณะของดาวศุกร์

ดาวศุกร์ นอกจากดวงอาทิตย์และดวงจันทร์แล้ว ดาวศุกร์จะเป็นดาวที่ปรากฏสว่างมากที่สุดในท้องฟ้า ถ้าปรากฏให้เห็นตอนหัวค่ำทางทิศตะวันตก เรียกว่า ดาวประจำเมือง และถ้าปรากฏบนท้องฟ้าตอนเช้ามืด หรือใกล้รุ่งทางทิศตะวันออก เรียกว่า ดาวประกายพรึก

ดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่ 2 ไม่มีดาวบริวาร มีขนาดเล็กกว่าโลกเล็กน้อย จนได้ชื่อว่าเป็นดาวฝาแฝดกับโลก จะหมุนรอบตัวเองในทิศทางตรงกันข้ามกับโลก และดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ ใช้เวลาหมุนรอบตัวเอง 243 วัน และโคจรรอบดวงอาทิตย์รอบละ 225 วัน

บรรยากาศประกอบด้วยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และไอของกรดซัลฟิวริกห่อหุ้มอยู่อย่างหนาแน่น จึงสามารถสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์ได้ ความดันบรรยากาศสูงเป็น 90 เท่าของบรรยากาศโลก

เนื่องจากดาวศุกร์ได้รับแสงและความร้อนจากดวงอาทิตย์นาน พื้นผิวของดาวศุกร์จึงร้อน และแห้งแล้งมาก เต็มไปด้วยก้อนหิน ไม่มีน้ำและสิ่งมีชีวิต

Leave a Reply