การศึกษา

ลักษณะของดาวอังคารดาวเคราะห์สีแดง

ดาวอังคาร เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่ 4 ใช้เวลาโคจรรอบดวงอาทิตย์ประมาณ 687 วัน และหมุนรอบตัวเองเป็นเวลา 24.623 ชั่วโมง มีดาวบริวาร 2 ดวง

ดาวอังคารมีขนาดเล็กเป็นครึ่งหนึ่งของโลก พื้นผิวเต็มไปด้วยฝุ่นสีแดง เป็นหลุมเป็นบ่อคล้ายดวงจันทร์ บางแห่งเป็นหุบเขา และภูเขาไฟ บางคนจึงเรียกดวงดาวนี้ว่า ดาวเคราะห์สีแดง หรือดาวแห่งสงคราม มีบรรยากาศเบาบาง ประกอบด้วยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นส่วนใหญ่ มีออกซอเจนและน้ำน้อยมาก มีขั้วสีขาว คล้ายมีน้ำหรือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เย็นจนแข็ง

สีของพื้นผิวดาวอังคารเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล ทำให้คิดว่าเป็นบริเวณที่มีพืชอยู่ แต่จากการวิเคราะห์ดินและข้อมูลต่างๆ ที่ส่งมาจากยานอวกาศแล้ว ยังไม่พบหลักฐานที่แสดงว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่บนดาวอังคารเลย

Leave a Reply