สุขภาพ

ลักษณะของริดสีดวงทวารหนักในแต่ละแบบ

ริดสีดวงทวารหนัก คือ ภาวะเนื้อเยื่อบริเวณรอบปากทวารหนักขยายตัวและหย่อนยานซึ่งเนื้อเยื่อบริเวณนี้จะระบุด้วยเนื้อเยื่อพิเศษมีความยืดหยุ่นสูง และมีเส้นเลือดจำนวนมาก ขณะเดียวกันทำหน้าที่เหมือนหมอนกันกระแทก ยืดออกเมื่ออุจจาระผ่านจึงช่วยการบาดเจ็บขณะขับถ่าย ซึ่งเมื่อเนื้อเยื่อนี้ขยายตัวและหย่อยยานจึงทำให้เกิดการเลื่อนที่จากตำแหน่งปกติลงล่าง และออกบริเวณปากทวารหนัก รวมถึงสามารถเกิดการฉีกขาดของเส้นเลือดได้ จึงทำให้เกิดอาการของโรคริดสีดวงทวารหนัก

โดยทางการแพทย์แล้วสามารถแบ่งริดสีดวงทวารหนักออกเป็น 2 ชนิด คือ ริดสีดวงภายใน (Internal Hemorrhoid) และริดสีดวงภายนอก (External Hemorrhoid)

ริดสีดวงทวารหนักภายใน คือ ริดสีดวงที่เกิดในช่องทวารเหนือรอยต่อของเยื่อบุของสำไส้ตรงกับผิวหนังของช่องทวารหนัก เยื่อบุของริดสีดวงชนิดนี้มีประสาทรับความรู้สึกเจ็บปวดน้อยมาก นิยมแบ่งความรุนแรงของริดสีดวงทวารหนักภายในออกเป็น 4 ระยะ คือ

–   ระยะที่ 1 อาการถ่ายเป็นเลือด โดยไม่มีก้อนโผล่จากปากทวารหนัก

–   ระยะที่ 2 ก้อนโผล่ออกมาขณะขับถ่ายและกลับเข้าในปากทวารเองหลังขับถ่าย

–   ระยะที่ 3 ก้อนที่โผล่ออกมาแล้วไม่สามารถกลับเข้าไปได้ ต้องใช้นิ้วมือช่วยดันเข้าในทวารหนัก

–   ระยะที่ 4 ก้อนโผล่ออกมาตลอดเวลา หรือดันกลับเข้าไปแล้วก็ยังออกมาอีก

ริดสีดวงทวารหนักภายนอก คือ ริดสีดวงที่เกิดในช่องทวารที่ต่ำกว่ารอยต่อของเยื่อบุของลำไส้ตรงกับผิวหนังของช่องทวารหนัก เยื่อบุของริดสีดวงชนิดนี้คล้ายกับผิวหนัง จึงมีปลายประสาทรับความรู้สึกเจ็บปวดเป็นจำนวนมาก

Leave a Reply