สิ่งแวดล้อม

วิธีการทำข้นสลัดจ์ (Sludge Thickening) เพื่อแยกน้ำออกจากสลัดจ์แบบต่างๆ

การทำสลัดจ์ข้นขึ้น คือการแยกน้ำออกจากของแข็ง ทำให้ปริมาณของแข็งในสลัดจ์สูงขึ้น กรรมวิธีในการทำให้ตะกอนข้นขึ้น คือ การตกตะกอน การทำให้ลอย (Flotation) และการหมุนเหวี่ยง (Centrifugation) การลดปริมาตรของสลัดจ์จะทำให้ขนาดถังและอุปกรณ์ของกระบวนการที่ติดตามมา เช่น ปริมาณสารเคมีที่ใช้ในการปรับสภาพสลัดจ์ และเชื้อเพลิงที่ใช้ในการทำให้แห้งและเผาลดลง

  1. การทำให้สลัดจ์ข้นแบบตกตะกอน เป็นการตกตะกอนสลัดจ์ โดยใช้ถังทำข้น (Thickener) ลักษณะของถังทำข้นจะมีเครื่องกวาดและกวนสลัดจ์ เครื่องกวาดสลัดจ์ทำหน้าที่กวาดสลัดจ์ที่ตกลงก้นถังให้รวมกันและไหลเข้าไปอยู่ในหลุมเก็บสลัดจ์เพื่อระบายทิ้ง ส่วนเครื่องกวนสลัดจ์จะหมุนช้าและมีหน้าที่เปิดช่องว่างในชั้นสลัดจ์เพื่อให้น้ำหนีออกจากชั้นของสลัดจ์จะเป็นผลให้สลัดจ์อัดตัวแน่นขึ้นอีก การตกตะกอนของสลัดจ์จะเกิดขึ้นได้ดีเมื่อน้ำที่อยู่ข้างล่างใต้ชั้นสลัดจ์ถูกเบียดและไหลขึ้นมาข้างบน ถ้าชั้นสลัดจ์มีความเข้มข้นมากจนกระทั่งมีช่องว่างเหลืออยู่น้อย การจมตัวของสลัดจ์จะเกิดขึ้นได้ยาก เนื่องจากว่าน้ำที่ถูกแทนที่ไม่สามารถหนีมาข้างบนได้ การกวนอย่างช้าๆ โดยใบกวนที่มีขนาดใหญ่จะช่วยให้เกิดช่องว่างในชั้นสลัดจ์ทำให้น้ำสามารถเคลื่อนที่ขึ้นมาทางด้านบนได้ จะสามารถช่วยการทำให้ข้นของสลัดจ์ได้ผลดียิ่งขึ้น
  2. การทำให้ข้นแบบลอยตัว (Flotation) เป็นการทำให้สลัดจ์ลอยตัวขึ้นข้างบน การลอยตัวของสลัดจ์เกิดขึ้นโดยอาศัยลมช่วยทำให้เกิดฟองอากาศพาสลัดจ์ลอยตัวขึ้นสู่ผิวน้ำ การทำข้นสลัดจ์แบบลอยตัวแบบที่นิยมใช้กัน คือ การลอยตัวด้วยอากาศละลาย (Dissolved Air Flotation, DAF) อากาศจะถูกอัดอยู่ภายในน้ำ และถูกปล่อยผ่านหัวฉีดให้ผสมกับสลัดจ์ เมื่อลดแรงกดดันอากาศจะกลายเป็นฟองขนาดเล็กเกาะจับกับฟล็อกแบคทีเรีย ทำให้ฟล็อกลอยตัวขึ้นบนผิวน้ำข้างบน ซึ่งมีสลัดจ์เข้มข้นอยู่ถูกกวาดออกไป
  3. การทำให้ข้นด้วยเครื่องหมุนเหวี่ยง (Centrifuge) มักใช้ในการรีดน้ำออกจากสลัดจ์ (Dewaterring) สามารถนำมาใช้ทำข้นกับสลัดจ์ชีวภาพที่ทิ้งจากระบบเอเอส วิธีนี้ไม่เป็นที่นิยมใช้กับระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กเนื่องจากเสียค่าใช้จ่ายสูง แต่มีข้อดีที่ประหยัดพื้นที่ได้มากและกะทัดรัด บางครั้งจึงมีการนำไปใช้กับระบบเอเอสขนาดใหญ่

Leave a Reply