อาหารและเครื่องดื่ม

วิธีการลดสารพิษที่ตกค้างในผักและผลไม้

ผักและผลไม้มีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ก่อนรับประทานอย่าลืมใช้กรรมวิธีทำให้ปลอดสารพิษเสียก่อน

  1. การล้างโดยใช้โซเดียมไบคาร์บอเนต 1 ช้อนโต๊ะต่อน้ำอุ่น 1 กะละมัง หรือน้ำประมาณ 20 ลิตร แช่ทิ้งไว้นาน 15 นาที จะลดปริมาณสารพิษได้ 90-95 % หลังจากแช่ผักในสารละลายของโซเดียมไบคาร์บอเยตแล้ว ควรนำผักไปล้างน้ำออกหลายๆครั้ง เพื่อชะเอาสารพิษตกค้างที่ผิวออกให้หมด วิธีนี้นับเป็นวิธีที่ปลอดภัย แต่ก็มีปัญหาอยู่บ้าง คือ จะทำให้วิตามินเอในผักสูญเสียไปบางส่วน
  2. การเปิดน้ำให้ไหลผ่านผักซึ่งเด็ดเป็นใบๆ หรือผลไม้ที่ใส่ตะแกรงโปร่งเปิดน้ำให้แรงพอประมาณ ใช้มือช่วยทำความสะอาด ล้างนาน 2 นาทีจะช่วยลดปริมาณสารตกค้างลงได้ 54-63 %
  3. การแช่ผักและผลไม้ในน้ำสะอาด ควรล้างให้สะอาดจากสิ่งสกปรกด้วยน้ำครั้งหนึ่งก่อนแล้วเด็ดเป็นใบๆ แล้วแต่กรณี แช่ลงในอ่างใช้น้ำประมาณ 4 ลิตร แช่นาน 15 นาทีจะลดปริมาณสารเคมีลงได้ 7-53 %
  4. การลวกผักด้วยน้ำร้อนจะลดปริมาณสารพิษได้ 50 % การต้มผักก็จะลดได้ 50 % เช่นเดียวกัน แต่สารพิษยังคงอยู่ในน้ำแกง
  5. การปอกเปลือกหรือการลอกชั้นนอกของผัก เช่น กะหล่ำปลี ถ้าลอกใบชั้นนอกจะปลอดภัยมากกว่า
  6. การใช้ผงปูนคลอรีนแช่ผักและผลไม้เพื่อฆ่าเชื้อโรคและทำลายไข่พยาธิ โดยการละลายผงปูนคลอรีนครึ่งช้อนชา ต่อน้ำ 20 ลิตร แช่น้ำ 15-30 นาที จะฆ่าเชื้อโรคได้ดีมาก
  7. ผักและผลไม้ที่ปอกเปลือกได้ ควรปอกเปลือกก่อนรับประทานและควรล้างน้ำให้สะอาดก่อนปอกเปลือกด้วย

Leave a Reply