อาหารและเครื่องดื่ม

วิธีการตรวจดูน้ำผึ้งแท้หรือเทียม

วิธีการดูว่าน้ำผึ้งนั้นเป็นน้ำผึ้งแท้ หรือเทียมนั้นสามารถทำได้หลายวิธีดังนี้ค่ะน้ำผึ้ง

1 ดูการหยดของน้ำผึ้ง โดยการใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มน้ำผึ้งขึ้นมาแล้วปล่อยให้หยดลง ถ้าเป็นน้ำผึ้งแท้การหยดของน้ำผึ้งจะเป็นสายยาวต่อเนื่อง ไม่ขาดออกจากกัน และเมื่อหยดลงไปก็จะไปรวมตัวเป็นเนื้อเดียวกัน

2 ดูฟองอากาศ โดยการเขย่าขวดน้ำผึ้ง ถ้าเป็นน้ำผึ้งแท้ฟองที่เกิดขึ้นจะมีขนาดใหญ่ และลอยตัวอย่างรวดเร็ว โดยไม่มีการแยกชั้นของน้ำผึ้ง หากเป็นน้ำผึ้งเทียมจะมีฟองอากาศมาก และลอยตัวช้า มองเห็นการแยกชั้น

3 ดูสายน้ำตาล โดยการส่องขวดน้ำผึ้งกับแสงสว่าง ถ้าเป็นน้ำผึ้งแท้จะไม่เห็นสายสีน้ำตาล

4 ชิมรสชาติ โดยการละลายน้ำผึ้งกับน้ำอุ่น โดยใช้น้ำผึ้ง 1 ช้อนชาต่อน้ำครึ่งแก้ว ถ้าเป็นน้ำผึ้งแท้จะมีรสหอม หวาน และเป็นสีใส ปราศจากสิ่งเจือปน แต่ถ้าเป็นน้ำผึ้งเทียมจะมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยว หรือเหม็นไหม้ และน้ำจะขุ่นด้วย