บันเทิง

วิธีฝึกให้รู้เท่าทันตนทำให้ตัดสินใจได้ถูกต้องไม่ผิดพลาด

ในชีวิตของคนเราไม่ว่าใครก็ตาม คงจะมีหลายครั้งที่เรารู้สึกว่า เราเสียรู้คนอื่น เราทำสิ่งผิดพลาดที่ไม่น่าทำ เราตัดสินใจพลาด เราเลือกสิ่งที่ไม่ควรเลือก เหล่านี้ เป็นต้น

หลายครั้งเรารู้สึกเสียใจ และคิดว่าเราควรจะทำอย่างไรดี จึงจะหลีกสภาพการณ์เช่นนั้นได้

ลองวิเคราะห์ดู เช่น เราเลือกซื้อของผิด เหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะเราไม่พิจารณาให้ถี่ถ้วน ว่าของนั้นคุ้มค่ากับราคาที่เราลงทุนหรือไม่ ของนั้นจะใช้ประโยชน์ได้เพียงไหน เราควรซื้อที่ร้านอื่นจะดีกว่าหรือไม่ เพราะของชนิดเดียวกันอาจถูกกว่าก็ได้

การหยุดพิจารณาแม้เพียงอึดใจเดียว อาจทำให้เราไม่ต้องมาเสียใจภายหลัง ปัญหาที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ก็คือ เราไม่สามารถหยุดพิจารณาได้แม้เพียงอึดใจเดียว ทั้งที่เรารู้อยู่แก่ใจว่า การหยุดพิจารณาเช่นนั้นมีประโยชน์

ความจริงคนเราจะเกิดความเคยชินในการหยุดพิจารณาชั่วขณะ ก่อนที่จะทำอะไรลงไป ไม่ว่าจะเป็นการพูด การเขียน การคิด การกระทำ มีเคล็ดลับอยู่ว่า ต้องฝึกให้บ่อยในทุกโอกาสที่สามารถฝึกได้ นับตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมา จนเข้านอนหลับไป หากเราหลงลืมไม่ได้หยุดพิจารณา เราก็ไม่จำเป็นต้องกังวลใจ หงุดหงิด นึกขึ้นได้เมื่อไรก็พิจารณาเมื่อนั้น ทำบ่อยๆ ทำซ้ำๆ ไม่เคร่งเครียด ไม่กังวล ทำได้แค่ไหนก็แค่นั้น

สังเกตดูเถอะ การหยุดคิดพิจารณา ที่กำลังเรียกร้องหาอยู่นี้จะเกิดขึ้นเราได้ดีขึ้น ถี่ขึ้นทุกที เมื่อถึงเวลาที่สำคัญหรือที่เรียกว่าเวลาวิกฤต เราจะสามารถหยุดคิดพิจารณาได้

Leave a Reply