สุขภาพ

สธ.อังกฤษออกไกด์ไลน์ใหม่กระตุ้นพลเมืองขยับแข้งขา

เมื่อทนเห็นชาวเมืองผู้ดั้งแต่เด็กยันผู้ใหญ่เผชิญโรคอ้วนไม่ได้อีกต่อไป กระทรวงสาธารณสุขแห่งสหราชอาณาจักรจึงกำหนดข้อปฏิบัติยุคใหม่สำหรับการออกกำลังกายขึ้น

โดยรัฐบาลอังกฤษออกมาประกาศว่า

เด็กที่อายุต่ำกว่า 5 ขวบ ควรออกกำลังกายวันละสามชั่วโมงจนกว่าเด็กจะเดินได้

เด็กและเยาวชนที่อายุตั้งแต่ 5 ขวบขึ้นไป ควรออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 1 ชั่วโมง และควรเป็นกิจกรรมที่เน้นความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อและกระดูก เช่น การวิ่งสัปดาห์ละสามครั้ง

วัยรุ่นและผู้ใหญ่ที่อายุระหว่าง 19-64 ปี ควรออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละสองชั่วโมงครึ่ง โดยเฉพาะคนที่ต้องทำงานทั้งวัน มีคำแนะนำพิเศษว่า ควรลุกขึ้นยืนทุกๆ 30-40 นาทีเมื่อต้องโทรศัพท์ติดต่องานเป็นเวลานาน เดินออกไปหาเพื่อนร่วมงานแทนการส่งอีเมลล์หรือใช้โทรศัพท์ภายใน เดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์ และปั่นจักรยานหรือเดินไปทำงาน

ส่วนผู้สูงอายุที่อายุ 65 ปีขึ้นไป ควรออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละสองชั่วโมงครึ่ง และควรเป็นกิจกรรมที่เน้นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและการทรงตัวสัปดาห์ละสองครั้ง

ประกาศกันยกใหญ่แบบนี้ ขอความร่วมมือจากพลเมืองทำตามด่วนค่ะ

Leave a Reply