อื่นๆ

สารกำจัดแมลงและการจำแนกสารกำจัดแมลงตามการออกฤทธิ์ของสาร

สารกำจัดแมลง คือ สารใดๆที่นำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการฆ่า บรรเทาให้เบาบางลง หรือไล่แมลงออกจากสถานที่ที่ต้องการให้ปลอดจากแมลงชนิดนั้น การเลือกใช้สารต่างๆเพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์จำเป็นต้องคำนึงถึงสมบัติประจำตัวของสารนั้นว่าให้ผลดีกับแมลงชนิดใด มีพิษมากน้อยเพียงใด สารตกค้างจะส่งผลกระทบถึงคน สัตว์ หรือพืชที่อยู่ใกล้เคียงหรือไม่ สารกำจัดแมลงบางชนิดนอกจากมีสมบัติในการฆ่าแมลงแล้ว ยังมีสมบัติอื่นๆร่วมด้วย เช่น สามารถกำจัดไร เห็บ หมัด ไส้เดือน ได้ในเวลาเดียวกัน

การจำแนกสารกำจัดแมลงตามลักษณะการออกฤทธิ์ของสาร

สารกำจัดแมลงสามารถเข้าสู่ตัวแมลงได้หลายทางแล้วไปทำลายระบบการดำรงชีวิตตามปกติของแมลง เช่น ก่อให้เกิดโรค เปลี่ยนแปลงลักษณะนิสัย เปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโต เปลี่ยนแปลงความสามารถในการสืบพันธุ์ หรือทำให้แมลงตายในที่สุด การจำแนกสารตามสมบัติของวิถีทางการออกฤทธิ์ต่อแมลงสามารถแบ่งได้ ดังนี้

1.  สารที่ออกฤทธิ์ทางกระเพาะ (stomach toxicants) สารในกลุ่มนี้ออกฤทธิ์เมื่อแมลงกินสารเข้าไป เมื่อสารตกถึงกระเพาะจะถูกดูดซึมและออกฤทธิ์ในระบบทางเดินอาหารของแมลง

2.  สารที่ออกฤทธิ์เมื่อสัมผัสถูกสาร (contact toxicants) สารในกลุ่มนี้ออกฤทธิ์เมื่อสัมผัสถูกตัวแมลงแล้วจึงซึมเข้าสู่ตัวแมลง

3.  สารรม (fumigants) สารในกลุ่มนี้มีสมบัติระเหยได้ง่าย เข้าสู่ตัวแมลงทางระบบทางเดินหายใจ ออกฤทธิ์ฆ่าแมลงเมื่อระดับความเข้มข้นสูงพอ

4.  สารดูดซึม (systemic toxicants) สารในกลุ่มนี้มีสมบัติละลายน้ำได้ดี ดังนั้นจึงซึมผ่านทางรากของพืชสู่ลำต้นและใบ สารกลุ่มนี้เหมาะสำหรับใช้กำจัดแมลงจำพวกปากดูดและแมลงเจาะลำต้น ไส้เดือนและใช้กับปศุสัตว์ได้ด้วย

5.  สารอุดตันทางหายใจ (suffocating materials) สารในกลุ่มนี้ฆ่าแมลงได้โดยเข้าไปอุดตันทางเดินหายใจของแมลงมักจะเป็นสารจำพวกน้ำมัน

Leave a Reply