สุขภาพ

สารพิษที่อยู่ในพืชและการปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับอันตรายจากพืชมีพิษ

พืชหลายชนิดมีสารพิษซึ่งสามารถทำให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์ได้ เมื่อรับประทานเข้าไป ดังนั้นจึงมีการจำแนกสารพิษจากพืชตามการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ คือ

  1. สารพิษจากพืชที่ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร โดยจะทำให้เกิดอาการคัน ระคายเคือง ปวดแสบปวดร้อนในปาก คลื่นไส้ อาเจียน อุจจาระร่วง ได้แก่ เผือก บอน ผลมะคำดีควาย เป็นต้น
  2. สารพิษจากพืชที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลางและจิตใจโดยการอกฤทธิ์ของสารพิษจะมีทั้งการกดระบบประสาทส่วนกลางและการกระตุ้นทำให้เกิดอาการชักและหลอนจิตประสาท เช่น เห็ด ฝิ่น ใบและเปลือกของต้นกระท่อม สะเดาอินเดีย หัวกลอย กัญชา เป็นต้น
  3. สารพิษจากพืชที่มีฤทธิ์ต่อหัวใจและระบบหมุนเวียนโลหิต ได้แก่ ยี่โถ เมล็ดปอกระเจา เมล็ดรำเพย เป็นต้น
  4. สารพิษจากพืชที่มีอันตรายต่อตับและอวัยวะอื่นๆโดยตรง ได้แก่ หญ้างวงช้าง พระยาไร้ใบ ยางจากต้นรัก ต้นหิงหาย เมล็ดลูกเนียง เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม การได้รับสารพิษจากพืชที่เกิดขึ้นมักเกิดจากการนำพืชที่พิษมาปรุงอาหารโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ โดยพืชมีพิษที่มักพบก่อให้เกิดอันตรายบ่อยครั้ง ได้แก่ เห็ดพิษ และผักหวานป่า

การปฐมพยาบาลผู้ที่รับประทานพืชมีพิษเข้าไป

  1. ทำให้ผู้ป่วยอาเจียนในกรณีที่ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี เพื่อเอาสารพิษออกจากร่างกาย โดยผู้ปฐมพยาบาลจะต้องขจัดสารพิษออกจากกระเพาะอาหารเพื่อลดการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายของผู้ป่วยโดยการทำให้อาเจียนซึ่งมีหลายวิธี ได้แก่ การใช้นิ้วมือล้วงคอ หรือใช้ไม้พันสำลีกวาดคอ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้อยากอาเจียน และควรเก็บตัวอย่างอาเจียนส่งโรงพยาบาลพร้อมผู้ป่วยเพื่อประกอบการวินิจฉัยต่อไป
  2. ให้ดื่มนมเพื่อช่วยเจือจางสารพิษและเคลือบกระเพาะอาหาร แต่ถ้าไม่มีนม ให้ดื่มน้ำมากๆเพื่อช่วยเจอจางสารพิษ ในกรณีที่ผู้ป่วยรับประทานพืชมีพิษเข้าไปไม่นาน
  3. ให้ผู้ป่วยรับประทานผงถ่านเพื่อดูดซับสารพิษในระบบทางเดินอาหาร
  4. ให้การปฐมพยาบาลตามอาการ เช่น หากมีภาวะหายใจลำบากต้องช่วยการหายใจ หรือถ้าหัวใจหยุดเต้นต้องรีบนวดกระตุ้นหัวใจ
  5. รีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันที

Leave a Reply