การศึกษา

สารพิษสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายแบ่งตามการออกฤทธิ์ ได้ 4 ชนิด

สารพิษ (Poisons) คือ สารเคมีที่มีสภาพเป็นของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ ซึ่งสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทั้งทางปาก ทางเดินหายใจ หรือทางผิวหนังก็ได้ และทำให้เกิดอันตรายต่อโครงสร้างและหน้าที่การทำงานของร่างกายด้วยปฏิกิริยาทางเคมี ความเป็นอันตรายจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ คุณสมบัติ ปริมาณ และ เส้นทางที่เข้าสู่ร่างกาย ซึ่งสารที่ทำให้เกดิพิษได้นั้นก็มีตั้งแต่เป็นแร่ธาตุต่างๆ เช่น สารตะกั่ว สารหนู และพิษจากสารสังเคราะห์ เช่น ยาฆ่าแมลง รวมไปถึงสารพิษจากพืชและสัตว์ เช่น เห็ดพิษ งูพิษ เป็นต้น

การจำแนกสารพิษตามการออกฤทธิ์ สามารถแบ่งได้เป็น 4 ชนิด คือ

1. ชนิดกัดเนื้อ (Corrosive) โดยสารพิษชนิดนี้จะออกฤทธิ์ทำลายเนื้อเยื่อของร่างกายทำให้มีลักษณะไหม้ พอง ได้แก่ กรด ด่าง น้ำยาฟอกขาว เป็นต้น

2. ชนิดทำให้เกิดการระคายเคือง (Irritants) โดยสารพิษชนิดนี้จะออกฤทธิ์ทำให้เกิดอาการปวดแสบปวดร้อน และก่อให้เกิดการอักเสบตามมา เช่น สารหนู ก๊าซแอมโมเนีย ก๊าซคลอรีน น้ำมันปิโตรเลียม ตัวทำละลายอินทรีย์ เป็นต้น

3. ชนิดกดระบบประสาท (Narcotics) จะทำให้มีอาการหมดสติ หลับลึก ม่านตัวหดเล็ก เช่น มอร์ฟีน แอลกอฮอล์ ยานอนหลับ พิษจากงูเห่า งูจงอาง เป็นต้น

4. ชนิดกระตุ้นประสาท (Deliriants) จะทำให้มีอาการเพ้อ คลั่ง ใบหน้าและผิวหนังแดง ชีพจรเต้นเร็ว ม่านตาขยาย เช่น สารอะโทรปีน แอมเฟตามีน คาเฟอีน เป็นต้น

Leave a Reply