การศึกษา

สารละลายกรดและสารละลายเบส

สารละลายที่เป็นของเหลวที่เกี่ยวข้อง และพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันจะมีมากมาย เช่น น้ำเกลือ แอลกอฮอล์ล้างแผล ทิงเจอร์ไอโอดีน น้ำยาล้างจาน น้ำส้มสายชู น้ำมะนาว น้ำอัดลม เป็นต้น ในการศึกษาสมบัติสารละลายต่างๆนี้ เราสามารถแบ่งสารละลายออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ

สารละลายที่เป็นกรด มีสมบัติในการเปลี่ยนสีของกระดาษลิตมัสจากน้ำเงินเป็นแดง

สารละลายเบส มีสมบัติเปลี่ยนกระดาษสีลิตมัส จากแดงเป็นน้ำเงิน

สารละลายที่มีสมบัติเป็นกลาง จะไม่เปลี่ยนสีของกระดาษลิตมัสทั้งสองสี

เราเรียกสารที่ให้สีหนึ่งในสารละลายกรด และให้อีกสีหนึ่งในสารละลายเบส ว่า อินดิเคเตอร์ ฉะนั้นกระดาษลิตมัสมีสมบัติดังกล่าว กระดาษลิตมัสจึงเป็นสารอินดิเคเตอร์ นอกจากนั้นยังมี ฟีนอล์ฟทาลีน เมทิลออเรนจ์ ยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์ เป็นต้น

Leave a Reply