สุขภาพ

สาเหตุของการปวดคอวิธีการรักษาและการป้องกันอาการปวดคอ

คอ เป็นอวัยวะที่ต้องแบกรับน้ำหนักของศรีษะไว้ทั้งวัน ตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอน มีการเคลื่อนไหวตลอดเ้วลา ทั้งก้ม เงย เอี้ยว หมุน จึงเป็นจุดอ่อนที่จะเกิดอันตรายกับประดูกและกล้ามเนื้อคอได้ง่าย

สาเหตุของการปวดคอ

อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ เช่น กระดูกคอเสื่อม และอาจเกิดจากข้ออักเสบ เช่น เป็นโกรคเก๊าท์ เป็นต้น นอกจากนี้อาการปวดคอยังอาจเกิดจากสาเหตุอื่น ได้แก่

1. อิริยาบถท่าทางที่ไม่ถูกต้อง ในการทำงานหรือใช้ชีวิตประจำวัน ทำให้กล้ามเนื้อคออักเสบ หรือเคล็ด เช่น ก้มหน้าหรือแหงนหน้าเป็นเวลานาน ใช้คอกับไหล่หนีบโทรศัพท์ การสลัดคอหรือสลัดผม การนอนหนุนหมอนสูงและแข็งเกินไป การนั่งหลับเป็นเวลานาน เป็นต้น

2. การเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวคอทันที เช่น หกล้ม รถชนท้าย ซึ่งจะทำให้คอกระชาก เป็นเหตุให้กล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็นฉีกขาด กระดูกคอเคลื่อน บางครั้งอาจรนแรงถึงหมอนรองกระดูกเคลื่อนไม่กดทับเส้นประสาทได้ ซึ่งควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจดูอาการ

3. ความเครียด ทำให้กล้ามเนื้อหดเกร็งมากและนาน จึงเกิดอาการปวดต้นคอ ปวดศีรษะ ปวดท้ายทอยหรือขมับตามมา

นอกจากนี้ผู้ที่มีบุคลิกภาพซึมเศร้า คอตก ท่าทางห่อเหี่ยว จะทำให้กระดูกคอไม่อยู่ในท่าที่สมดุล ทำให้มีอาการปวดคอได้

โดยทั่วไป ถ้าเป็นอาการปวดคอที่เกิดจากสาเหตุไม่ร้ายแรง อาการมักจะดีขึ้นภายใน 2-3 วัน แต่หากมีอาการรุนแรง คือ ปวดคอร่วมกับอาการต่อไปนี้ ควรรีบไปปรึกษาแพทย์

– มีอาการปวดร้าวไปที่ไหล่ แขน โดยอาจมีอาการชาหรือกล้ามเนื้อมืออ่อนแรงร่วมด้วย

– มีอาการขาอ่อนแรง ขาสั่น หรือกระตุก เดินแล้วจะล้ม

– กลั้นอุจจาระหรือปัสสาวะไม่ได้

– อาการไม่ดีขึ้นหรือปวดคอเพิ่มมากขึ้น

การรักษาอาการปวดคอ

1. เมื่อเกิดอาการเจ็บร้าวทันที ให้ใช้ความเย็นประคบ ภายหลัง 24 ชั่วโมงใช้ความร้อนประคบบริเวณที่ปวดและตึง ทายาแก้ปวด แล้วนอนพัก

2. รับประทานยา เช่น พาราเซตามอล ยาแก้ปวด ยาต้านการอักเสบที่มิใช่สเตียรอยด์ ยาคลายกล้ามเนื้อ เป็นต้น หรืออาจใช้ครีมแก้ปวดร่วมด้วย แต่ไม่ควรนวดแรงเกินไปจะทำให้กล้ามเนื้ออักเสบมากยิ่งขึ้น

3. ทำกายภาพบำบัด เช่น บริหารกล้ามเนื้อคออย่างสม่ำเสมอทุกวัน ใส่เครื่องพยุงคอแบบชั่วคราว การดึงถ่วงน้ำหนักกระดูกคอ เป็นต้น

การป้องกันอาการปวดคอ

1. ดูแลตนเอง โดยการระวังรักษาอิริยาบถหรือท่าทางให้ถูกต้อง หลีกเลี่ยงการก้ม หรือเงยคอนานเกินไป เลือกเก้าอี้ที่มีพนักพิงและหนุนคอพอดี ถ้าต้องเดินทางไกลนานๆก็ควรหาหมอนเล็กๆมารองคอไว้ ไม่สะพายของหนัก หนุนหมอนที่นุ่มและยืดหยุ่น ไม่สลัดผมหรือคออย่างรวดเร็วเป็นต้น

2. จัดสภาพการทำงานให้เหมาะสม ถ้าต้องทำงานอยู่ในท่าใดนานๆ ควรเปลี่ยนอิริยาบถสลับกัน

3. ลดความเครียดจากชีวิตประจำวัน โดยการออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอ

Leave a Reply