สุขภาพ

สาเหตุของการปวดหลังวิธีการป้องกันและรักษาอาการปวดหลัง

อาการปวดหลังเป็นอาการที่พบได้บ่อยเป็นอันดับที่สองของการปวดต่างๆ ในร่างกายรองลงมาจากอาการปวดศีรษะ โดยมักพบตั้งแต่วัยหนุ่มสาว หรือวัยทำงาน ไปจนถึงผู้สูงอายุ อาการปวดหลังโดยทั่วไปเป็นภาวะที่ไม่มีอันตรายร้ายแรง และมักจะหายได้เอง

สาเหตุของการปวดหลัง

มีหลายสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการปวดหลัง โดยอาจเกิดจากความผิดปกติของโครงสร้างกระดูกตั้งแต่กำเนิด เช่น กระดูกไขสันหลังคด หรือได้รับอุบัติเหตุแล้วมีการบาดเจ็บต่อกระดูก เช่น กระดูกสันหลังหัก หรืออาจเกิดจากความผิดปกติของอวัยวะภายใน เช่น เป็นนิ่วในทางเดินปัสสาวะแล้วมีอาการปวดร้าวมาถึงหลัง นอกจากนี้ในผู้สูงอายุ อาจเกิดจากความเสื่อมของข้อกระดูกสันหลัง หรืออาจเกิดจากการติดเชื้อ เช่นวัณโรคกระดูกสันหลัง หรือว่าจะเป็นเนื้องอกของประสาทไขสันหลังหรือมะเร็งที่แพร่กระจายมายังกระดูกสันหลัง ก็ล้วนแต่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการปวดหลังได้ เป็นต้น

อย่างไรก็ดี อาการปวดหลังที่พบโดยทั่วไป มักเกิดจากการทำงาน ก้มๆ เงยๆ ยกของหนัก หรือยกของในท่าที่ไม่ถูกต้อง การใส่รองเท้าส้นสูงเกินไป หรือการนอนที่นอนที่นุ่มเกินไป คนที่มีน้ำหนักมากเกินไปหรือหญิงตั้งครรภ์ก็อาจมีอาการปวดหลังได้เช่นกัน

สาเหตุสำคัญของการปวดหลังจากการทำงาน

1. การใช้อิริยาบถ ท่าทางการทำงานที่ไม่ถูกวิธี เช่น นั่งหลังค่อม การก้มหลังทำงานหรือยกของ เป็นต้น

2. การเคลื่อนไหวที่ฝืนธรรมชาติ เช่น การบิดเอี้ยวตัวโดยแรงและรวดเร็ว ทำให้กระดูกสันหลังแอ่น โค้ง หรือบิดมากเกินไป

3.  การยกของหนักและขนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักมากเกินไป

4. สภาวะทางจิตใจ เช่น ความเครียด ความวิตกกังวล ทำให้เกิดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ ทำให้เกิดอาการปวดหลังที่ไม่มีึลักษณะจำเพาะได้

5. การเสื่อมสภาพตามวัย

ทั้งนี้ ถ้ามีอาการปวดหลังเรื้อรัง หรือมีความผิดปกติอื่นๆร่วมด้วย ได้แก่ ปัสสาวะลำบาก มีอาการขาชาและอ่อนแรง ชาบริเวณหลังหรืออวัยวะเพศ ปวดแปลบที่ขาข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง และเดินเซ หากมีอาการเหล่านี้ด้วยควรรีบไปพบแพทย์ เพื่อสืบค้นสาเหตุและส่งต่อไปรักษาต่อไป

การรักษาอาการปวดหลัง

1. รักษาตามสาเหตุ โดยสังเกตว่าเกิดจากสาเหตุอะไรและรักษาไปตามนั้น เช่นเกิดจากการใส่รองเท้าส้นสูงก็ พยายามใส่รองเท้าธรรมดาแทน หรือเกิดจากการเป็นโรค ก็รักษาโรคนั้นๆก่อน หรือเกิดจากที่นอนนุ่มเกินไปก็เปลี่ยนที่นอนใหม่ เป็นต้น

2. รักษาด้วยวิธีการไม่ผ่าตัด ในกลุ่มที่มีสาเหตุมาจากความผิดปกติของกระดูกสันหลัง การรักษามักเริ่มจากวิธีอนุรักษ์นิยม คือการรักษาโดยไม่ต้องผ่าตัดก่อนเสมอ ได้แก่ การทำกายภาพบำบัด การนวดประคบ การบริหารร่างกาย เป็นต้น

3. การรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด จะพิจารณาทำเมื่อมีข้อบ่งชี้ที่ชัดเจน เื่นื่องจากเป็นการผ่าตัดใหญ่ มีความเสี่ยงสูง เช่นการผ่าตัดเอาหมอนรองกระดูกที่ทับรากประสาทออก เป็นต้น

การป้องกันตนเองจากอาการปวดหลัง

1. รักษาอิริยาบถ ท่าทางในการดำเนินชีวิตประจำวัน และท่าทางการทำงานที่ถูกต้อง ให้กระดูกสันหลังอยู่ในแนวตรงอยู่เสมอ ไม่บิดตัว ก้มตัว และเอี้ยวตัว

2. หลีกเลี่ยงการอยู่ในท่าเดิมๆเป็นเวลานานควรเปลี่ยนอิริยาบถเป็นระยะ เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดของร่างกาย

3. ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ช่วยผ่อนแรง เช่น รถเข็น สายพานลำเลียง

4. บำรุงรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ ด้วยการออกกำลังกายเป็นประจำ สม่ำเสมอ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ

5. ทำจิตใจให้ผ่องใส ไม่เครียด

6. ควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เช่น รักษาน้ำหนักตัวไม่ให้อ้วนเกินไป หลีกเลี่ยงการนอนที่นอนนุ่มๆ และการใส่รองเท้าส้นสูง เป็นต้น

Leave a Reply