สุขภาพ

สาเหตุของการเกิดโรคสมองเสื่อม

สมองเริ่มมีการพัฒนาการตั้งแต่เรายังเป็นทารกในครรภ์ จนอายุประมาณ 30 ปี เซลล์สมองจึงหยุดพัฒนาแล้วค่อยๆตายลง จนแสดงอาการสมองเสื่อมเมื่ออายุ 60 ปีขึ้นไป และคาดว่าร้อยละ 5 ของคนอายุ 60 ปีจะมีอาการสมองเสื่อม

ในคนปกติ สมองมีเซลล์มากกว่าแสนล้านเซลล์ หากเริ่มสูญเสียเซลล์ประสาทเมื่ออายุประมาณ 20 ปี วันละประมาณ 5,000 เซลล์ เมื่อถึงอายุ 90 ปี เรายังเหลือเซลล์ที่ใช้งานได้อีก 99,983,585,000 เซลล์ สำหรับคนสมองเสื่อม จะสูญเสียเซลล์ประสาทเร็วกว่าปกติ ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตซึ่งไม่ใช่เรื่องความจำเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสูญเสียความเฉลียวฉลาด และการสั่งงานของสมองด้วย เช่น ใช้ภาษาผิด เรียกช้อนเป็นตะหลิว สิ่งที่เคยทำได้ก็ทำไม่ได้ เคยคิดเลขคล่องก็คิดไม่ได้ เดินผิดปกติ เกร็ง

สมองเสื่อมมีหลายสาเหตุ เช่น โรคอัลไซเมอร์ โรคพาร์คินสัน หลอดเลือดในสมองอุดตัน หรือหลอดเลือดในสมองแตก การดื่มสุรา โพรงน้ำในสมองโต ไทรอยด์ผิดปกติทำงานน้อยลงหรือหยุดทำงาน โรคตับเรื้อรัง เนื้องอกในสมอง การติดเชื้อเอชไอวี และจากวัยที่ล่วงเลย ทำให้เซลล์สมองตายลงเรื่อยๆ

Leave a Reply