สาเหตุของอาการหน้ามืด เข่าอ่อน คล้ายจะเป็นลม ขณะลุกขึ้นยืน

หลายคนเคยมีอาการหน้ามืด วิงเวียน เดินเซ หรือเข่าอ่อน ขณะลุกขึ้นยืนกะทันหัน และสงสัยกันว่าเกิดจากสาเหตุอะไร หรือ ตัวเองนั้นเป็นโรคอะไรหรือเปล่า

อาการหน้ามืดเวลาเปลี่ยนอิริยาบถ หรือเปลี่ยนท่าทางของร่างกาย โดยเฉพาะจากการนอนเป็นยืน หรือนั่งเป็นยืน กะทันหัน เป็นอาการที่สามารถพบได้ในคนปกติทั่วไป ไม่จำเป็นที่คนนั้นจะต้องเป็นโรคประจำตัว หรืออย่างไร แต่ก็ใช่ว่าจะเป็นเช่นนั้นเสมอไป บางครั้งอาการนี้ก็อาจเป็นอาการแสดงของโรคโลหิตจาง หรือความดันโลหิตต่ำ หรือแม้กระทั่งโรคหัวใจได้เช่นกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการที่แสดงออกมา

อาการหน้ามืดขณะลุกขึ้นยืน เกิดจากเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ เนื่องจากเวลาที่ร่างกายนอนราบ เลือดจะไหลเวียนด้วยความดันระดับหนึ่ง แต่เมื่อมีการเปลี่ยนอิริยาบถจากนอนเป็นยืนอย่างกะทันหัน ทำให้เลือดปรับแรงดันไม่ทัน จึงทำให้เกิดอาการหน้ามืดได้ หรือถ้านั่งนานๆเลือดก็จะเลี้ยงบริเวณขามาก และเมื่อลุกกขึ้นยืนกะทันหัน และด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกจึงทำให้เลือดต้องปรับแรงดันเพื่อไปหล่อเลี้ยงสมอง เมื่อปรับไม่ทันจึงทำให้เกิดอาการหน้ามืดได้ซึ่งเป็นเรื่องปกติ มักเกิดกับบุคคลที่มีร่างกายอ่อนแอ ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ พักผ่อนน้อย

สามารถแก้ไขได้โดยการค่อยๆลุกขึ้นนั่ง หรือยืน ไม่ควรลุกอย่างกะทันหัน และควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การสูบฉีดเลือดเป็นไปอย่างปกติ ก็จะสามารถลดอาการเหล่านี้ได้

อย่างไรก็ตาม อาการนี้จะเกิดขึ้นบ่อยๆในผู้ที่เป็นโรคโลหิตจาง และผู้ที่เป็นโรคโลหิตต่ำ เนื่องจากผู้ที่เป็นโลหิตจางจะมีเม็ดเลือดแดงที่สมบูรณ์อยู่น้อยกว่าคนทั่วไปทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ แต่ถ้าอาการรุนแรงมากแนะนำให้รีบไปปรึกษาแพทย์ เพราะอาจมีสาเหตุมาจากการผิดปกติของหัวใจที่ทำหน้าที่ในการสูบฉีดเลือดได้ จึงทำเลือดมีแรงดันไม่เพียงพอที่จะขึ้นไปเลี้ยงสมอง

บทความแนะนำ :

Leave a Reply