การศึกษา

สาเหตุที่ทำให้น้ำตาลไม่เคยเน่าเสีย

สาเหตุที่น้ำตาลไม่เน่าเสียนั้น เป็นเพราะว่า ในน้ำตาลมีค่าความชื้นเป็นองค์ประกอบอยู่น้อยมาก คือประมาณ 0.02 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น จึงทำให้จุลินทรีย์ที่เป็นตัวก่อเชื้อรา อยู่ในสภาวะขาดน้ำ (โมเลกุลของน้ำจะแพร่กระจายออกจากจุลินทรีย์ในอัตราความเร็วสูงกว่าที่มันจะซึมเข้า) เมื่อเป็นเช่นนี้จุลินทรีย์ก็จะตายลง เพราะขาดน้ำในร่างกาย

ค่าความชื้นที่ต่ำมากของน้ำตาลยังเป็นอุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลงทางเคมีใดๆ อันก่อให้เกิดการเน่าเสีย หากละลายน้ำตาลในน้ำ ยิ่งสารละลายน้ำตาลเจือจางมากเท่าใด โอกาสที่ราและยีสต์จะเกิดขึ้นยิ่งมีมากเท่านั้น หากปล่อยให้น้ำตาลถูกอากาศที่มีความชื้นสูงเพียง 2-3 วัน จะทำให้น้ำตาลดูดรับความชื้นได้มากพอต่อการเจริญเติบโตของรา

ดังนั้นการเก็บน้ำตาลไว้ในภาชนะที่กันอากาศเข้าจะช่วยชะลอการดูดความชื้นแม้ในสภาวะอากาศชื้น ยิ่งถ้าเก็บรักษาน้ำตาลไว้ในบรรยากาศที่อุณหภูมิและความชื้นคงที่จะช่วยให้น้ำตาลรักษาระดับค่าความชื้นที่ 0.02เปอร์เซ็นต์ไว้ได้ น้ำตาลจะคงสภาพดีไม่มีวันหมดอายุ

Leave a Reply