สิ่งแวดล้อม

สาเหตุและการแก้ไขปัญหาจุลินทรีย์ออกมากับน้ำทิ้งมากเกินไปในระบบเอเอส

มีลักษณะน้ำขุ่นมีสลัดจ์ลอยเกิดขึ้นแต่ไม่มาก เมื่อนำมาทดลองตั้งทิ้งไว้ 30 นาที พบว่าตกตะกอนดี น้ำชั้นบนใส

สาเหตุ

 1. ชั้นของสลัดจ์ในถังตกตะกอนสูงเกินไป
 2. เกิดกระบวนการดีไนทริฟิเคชันในถังตกตะกอน
 3. เครื่องกวาดตะกอนชำรุด
 4. ปริมาณน้ำเข้าถังตกตะกอนเข้าถังมากเกินไป อัตราน้ำล้นสูงเกินไป
 5. ปริมาณจุลินทรีย์ในถังเติมอากาศมากเกินไป
 6. เกิดการไหลกลับในถังตกตะกอน ทำให้เกิดการตกตะกอนไม่ดีเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิ

การแก้ไข

 1. ทำการสูบสลัดจ์ออกจากถังตกตะกอนกลับไปยังถังเติมอากาศเพิ่มขึ้น หรือสูบสลัดจ์ส่วนเกินนำไปใส่ในถังบำบัดสลัดจ์ เพื่อลดระดับสลัดจ์ในถังตกตะกอนให้มีระดับความสูงไม่เกินครึ่งหนึ่งของถังตกตะกอน
 2. การเกิดดีไนทริฟิเคชันในถังตกตะกอนมีฟองก๊าซจับอยู่กับกลุ่มสลัดจ์เกิดสลัดจ์เน่า อาจเกิดจากปริมาณออกซิเจนละลายในถังเติมอากาศน้อยเกินไป หรือปล่อยให้ชั้นของสลัดจ์สูงเกินไปการแก้ไขโดยเพิ่มปริมาณการเติมออกซิเจนในถังเติมอากาศให้พอเพียง และเพิ่มอัตราการสูบสลัดจ์จากถังตกตะกอนกลับไปยังถังเติมอากาศเพิ่มขึ้น ทำการตรวจวัดปริมาณออกซิเจนละลายตามระดับความลึก
 3. จัดให้มีการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องกวาดตะกอน และมีการบำรุงรักษาเพื่อให้เครื่องกวาดตะกอนทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. ในกรณีมีถังตกตะกอนหลายถัง ควรปรับการแบ่งน้ำเข้าถังแต่ละถังให้สม่ำเสมอ ตรวจสอบระยะเวลาเก็บกัก และอัตราน้ำล้น
 5. ในกรณีที่มีสารอินทรีย์ซึ่งเป็นอาหารของจุลินทรีย์น้อยเกินไป ควรเพิ่มการสูบสลัดจ์ส่วนเกินนำไปทิ้งมากขึ้น
 6. วัดอุณหภูมิที่ช่วงความลึกต่างกัน หากพบว่าอุณหภูมิต่างกันควรตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ไข หรืออาจมีการเพิ่มถังตกตะกอนตามความจำเป็น

Leave a Reply