สุขภาพ

สูญเสียการได้ยินจากพิษควันบุหรี่

เป็นที่ทราบกันดีว่าบุหรี่ ทำให้เกิดโรคร้ายแรงต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคปอด แต่หลายคนอาจคาดไม่ถึงว่าควันบุหรี่นี้สามารถทำให้สูญเสียการได้ยินได้อีกด้วย

โดยมีงานวิจัยพบว่า ผู้ที่สูดดมควันบุหรี่จะมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียการได้ยินเท่ากับผู้ที่เคยสูบบุหรี่ ซึ่งสารพิษที่อยู่ในควันบุหรี่ แม้จะไม่ได้รับโดยการสูดดมควันบุหรี่โดยตรง แต่ก็มาจากลมหายใจของผู้ใกล้ชิดที่สูบบุหรี่ และฝุ่นละอองจากบุหรี่ที่ติดอยู่ตามเสื้อผ้า ก็ทำให้เสี่ยงต่อการสูญเสียการได้ยินได้ โดยสารพิษเหล่านี้จะเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่ในกระแสเลือด ทำให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงหูชั้นกลางได้ไม่สะดวก ประสาทหูชั้นกลางจึงเกิดการอักเสบ และทำให้สูญเสียการได้ยินเสียงในคลื่นความถี่ต่ำถึงกลาง ซึ่งเป็นคลื่นความถี่ในการใช้สนทนากันได้

ดังนั้น ถ้าไม่อยากให้คนใกล้ชิดหรือแม้แต่ตัวผู้สูบเองป่วยเป็นโรคร้ายแรง รวมไปจนถึงการสูญเสียการได้ยิน ก็ควรเลิกสูบบุหรี่เถอะค่ะ เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและคนรอบข้าง

Leave a Reply