สุขภาพ

สูตรยาใหม่รับมือมะเร็งลำไส้

นับเป็นข่าวดีสำหรับผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ เมื่อศาสตราจารย์ นายแพทย์วรชัย รัตนธนาธร หัวหน้าภาควิชามะเร็งวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี หนึ่งในทีมค้นคว้าการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ในผู้ใหญ่ทั้งแถบยุโรป และเอเชีย ได้ค้นพบวิธียืดอายุผู้ป่วยหลังผ่าตัดด้วยยาสูตรใหม่ FOLFOX4

FOLFOX4 เป็นยาฉีดสูตรผสมระหว่างยา Oxaliplatin และ 5-Fluoruracil+Leucovorin ใช้เสริมการรักษาผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะที่ 2 และ 3 หลังการผ่าตัด ซึ่งจากการติดตามผลตลอด 6 ปี มีสถิติที่น่าพอใจ คือช่วยเพิ่มอัตราการมีชีวิตอยู่อย่างปลอดโรคในปีที่ 5 หลังสิ้นการรักษาถึง 7.5 เปอร์เซ็นต์ โดยปราศจากผลข้างเคียงรุนแรง นอกจากอาการชาที่ปลายนิ้วมือนิ้วเท้าเท่านั้น

แม้จะมีทางเลือกใหม่ที่เพิ่มโอกาสรอดจากมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้แล้ว แต่ผู้ป่วยทุกคนควรเข้ารับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ส่วนผู้ที่มีความเสี่ยงเกิดโรคควรรีบไปตรวจหาความผิดปกติก่อนสายเกินไปค่ะ

Leave a Reply