บ้านและสวน

ส้มโอมือ หรือมะนาวมือพระพุทธเจ้า (Buddha’s Hand)

ส้มโอมือ หรือมีชื่อเรียกอีกหลายชื่อ เช่น ส้มมือ มะนาวมือ มะนาวมือพระพุทธเจ้า Buddha’s Hand เป็นต้นไม้ที่คาดว่าจะมีถิ่นกำเนิดอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย ซึ่งเกิดจากการกลายพันธุ์ของมะนาวส้มโอมือ

ลักษณะต้นส้มโอมือ เป็นไม้พุ่ม มีหนามขนาดใหญ่ ใบรูปไข่สีเขียวอ่อน มีดอกสีขาว ผลมีลักษณะเป็นแฉกคล้ายนิ้วมือห้อยย้อยลงมา ซึ่งอาจยาวได้ถึง 12 นิ้ว เปลือกหนา แต่มีเนื้อน้อยและบางครั้งอาจไม่มีเมล็ด เมื่อผลสุดจะมีสีเหลืองสด สามารถปลูกได้ทุกพื้นที่เนื่องจากเป็นต้นไม้ที่มีความทนต่อความร้อนสูง

เปลือกของส้มโอมือ จะมีกลิ่นหอมมากจึงนิยมนำมาทำเป็นน้ำยาดับกลิ่น เครื่องปรุงรส หรือเชื่อมกับน้ำตาลเป็นขนม ที่เรียกว่า Succade และด้วยลักษณะของผลที่ดูแปลกตา ต้นส้มโอมือจึงนิยมปลูกเป็นไม้ประดับมากกว่าทำเป็นธุรกิจค่ะ