บันเทิง

หน่วยปีแสงกับการเดินทางไปอดีตหรืออนาคต

ปีแสง เป็นหน่วยวัดระยะทาง ส่วนใหญ่ใช้ในด้านดาราศาสตร์ เนื่องจาก ดวงดาว กาแลกซี่ กว้างใหญ่มาก ระยะทางก็ห่างไกลกันมากๆ จึงนิยมใช้หน่วยวัดเป็นปีแสง ซึ่งหน่วย 1 ปีแสงนั้นก็หมายถึง ระยะทางที่แสงเดินทางได้ใน 1 ปี

แสงสามารถเดินทางได้ไวมาก โดยใน 1 วินาทีแสงสามารเดินทางได้ 300,000 ดังนั้น 1 ปี แสงจะเดินทางได้ประมาณ 9 ล้านล้านกิโลเมตรโดยประมาณ

ดังนั้น แสงจากดวงดาวที่เราเห็นนั้น ซึ่งอยู่ไกลจากโลกมากๆ สิ่งที่เราเห็นก็คือ อดีตของดาวดวงนั้น ยิ่งดาวนั้นอยู่ไกลโลกมากเท่าไหร่ อดีตที่เราเห็นก็ยิ่งมากด้วยเช่นกัน

อย่างดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากโลก ไม่มากนัก แสงจากดวงอาทิตย์เดินทางมาถึงโลกใช้เวลาประมาณ 8 นาที ดังนั้นเหตุการณ์ที่เราเห็นจากดวงอาทิตย์ จริงๆแล้วเกิดขึ้นเมื่อแปดนาทีที่แล้ว แต่เราเพิ่งเห็นนั่นเอง

ด้วยเหตุนี้ จึงเชื่อว่าถ้าสามารถผลิตอะไรก็ตามที่สามารถเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าแสงได้ ก็จะสามารถเดินทางย้อนอดีต หรือไปในโลกอนาคตได้เช่นกัน

Leave a Reply